Szikszó címer
 

Önkormányzati, havi tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak szikszói középiskolások, egyetemisták

Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2020/2021. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában:

1. a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

2. a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

3. középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 16. (hétfő) 16:00

A benyújtás módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800. Szikszó, Kálvin tér 1.), Juhász Lilla hatósági ügyintézőnél, az ügyfélfogadási idő szerint, illetve e-mailen a titkar@szikszo.hu vagy juhasz.lilla@szikszo.hu címen.

A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím.(Igazolása a lakcímkártya másolatával.) Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki ettől fiatalabb, az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.)

A pályázat díjazása:

  I.   Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.

  II.  Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.

  III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete különdíjat adhat annak a pályázónak, aki erre a pályázatra benyújtotta a kérelmét és tanulmányi eredménye, valamint közösségi munkája, vagy Szikszó város érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége alapján különdíjban részesíthető.

Bírálati szempontok kategóriánként:

  1. A 2019/2020 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. A leckekönyv eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
  2. A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.
  3. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén az előző két év folyamán szerzett országos vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények prezentálása.

A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

A pályázó előző két év folyamán szerzett tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként kapott elismerés (ugyanazon teljesítmény csak egyszer vehető figyelembe a pontozásnál). Államilag elismert nyelvvizsga. Több nyelvvizsga esetén minden nyelvvizsga értékelendő. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

Értékelés:

Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.

  • I. – II. Kategória/1.:      4,0    tanulmányi átlag                         5 pont,

                                      4,2           -  „  -                                    6 pont,

                                      4,4           -  „  -                                    7 pont,

                                      4,6           -  „  -                                    8 pont,

                                      4,8           -  „  -                                    9 pont,

                                      5,0           -  „  -                                  10 pont,

 a kerekítés szabályai szerint.

  •  III. Kategória/1.:    4,5  tanulmányi átlag                     5 pont,

                                4,6         -  „  -                                6 pont,

                                4,7         -  „  -                                7 pont,

                                4,8         -  „  -                                8 pont,

                                4,9         -  „  -                                9 pont,

                                5,0         -  „  -                               10 pont,

          a kerekítés szabályai szerint.

  •   I. – II. Kategória/2.:

        részvétel intézményi TDK versenyen                   2 pont,

        intézményi TDK  I. helyezés, további                  2 pont,

        részvétel az OTDK versenyen, további                2 pont,

        OTDK I.-III. helyezés, további                             2 pont,

  •   III. Kategória/2.:

        részvétel megyei tanulmányi és sportversenyen   2 pont,

        I.-III. helyezés         -  „  -,         további                2 pont,

        részvétel országos   -  „  -,         további                2 pont,

       V.-X. helyezés országos – „ -    további                 2 pont,

       I.-V. helyezés országos   – „ -    további                 4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!        

  •  I.-III. Kategória/3.:

       intézményi elismerés                                               1 pont,

       intézményen kívüli elismerés                                  1 pont,

       alapfokú nyelvvizsga                                               1 pont,

       középfokú nyelvvizsga                                            3 pont,

       felsőfokú nyelvvizsga                                              5 pont

     ECDL vizsga                                                          2 pont

Minden tanulói jogviszonnyal rendelkező pályázó, aki a pályázati kiírásnak megfelel, kategóriánként egy alkalommal részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, tehát ugyanaz a pályázó a középiskolai, később a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben, osztatlan, illetve MA képzésben részt vevők számára meghirdetett kategóriában is pályázhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 16. (hétfő) 16:00

Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800. Szikszó, Kálvin tér 1.), Juhász Lilla hatósági ügyintézőnél, az ügyfélfogadási idő szerint, illetve e-mailen a titkar@szikszo.hu vagy juhasz.lilla@szikszo.hu címen.

A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.

A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő-testületi ülésen lesz.

A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.

Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.

Kapcsolódó fájlok: