Szikszó címer
 

Tájékoztató a 2020. évi ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartók!

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzatoknak három évente ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel ebösszeírást kell tartaniuk. Szikszó Város Önkormányzata 2020. december 01. – 2021. január 31. között ebösszeírást végez.

Az ebek összeírása ún. önbevallásos módszerrel történik. Az ebtulajdonosoknak kell a nyomtatványt beszerezni, s értelemszerűen kitöltve visszaküldeni legkésőbb 2021. január 31. napjáig. A nyomtatványt csatoltan megtalálják.

Az ebösszeírás adatairól a hivatal helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebek összeírása ún. önbevallásos módszerrel történik. Az ebtulajdonosoknak kell a nyomtatványt beszerezni, s értelemszerűen kitöltve visszaküldeni legkésőbb 2021. január 31. napjáig.

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek a város honlapjáról, illetve egy-egy adatlap a postaládákba elhelyezésre kerül.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

• postai úton Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. sz. alatti címre küldve,

• elektronikusan az ebnyilvantartas@szikszo.hu címre továbbítva,

• a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal kapujára felszerelt postaládába helyezve.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. január 31. napja. A határidőt elmulasztó ebtartó ellen az állatvédelmi hatóság eljárást kezdeményez. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján  30.000, - Ft pénzbírság.

Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban jelezni a települési önkormányzat jegyzőjének.

Az ebösszeírással összefüggő bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a beérkezett adatlapok feldolgozását, ebnyilvántartásban való rögzítését követően kezdődik majd meg.

Együttműködésüket köszönöm.                                      

                                                                            Battáné dr. Tóth Zita

                                                                                     jegyző

Kapcsolódó fájlok: