Szikszó címer
 

Pályázat - önkormányzati tulajdonú szakember lakás bérlési lehetősége

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szakember lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbiak szerint:  Szikszó, Pázmány Péter tér 14. T/5. szám alatti –1 szoba, 1 nappali + étkezőkonyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 kamra és közlekedő helyiségekből álló 50,55 m2 alapterületű szakember bérlakás.

  1. A bérleti díj 148.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.
  2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően a munkaviszony fennállásának időtartamára vagy a szikszói lakás tulajdonjogának megszerzéséig történik.
  3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.
  4. A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 15. napja 12:00 óra
  5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

További információ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel.: 46/596-444, fax.: 46/596-211) kérhető. A bonyolítással a Képviselő-testület megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.