Szikszó címer
 

Tájékoztató a letelepedési támogatásról

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a letelepedési támogatásról szóló 4/2020.(II.14.) számú helyi önkormányzati rendeletét. A rendelete értelmében az önkormányzat segíteni kívánja a Szikszó városában letelepedni kívánó személyeket.

Tájékoztatom a T. lakosságot, hogy Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a letelepedési támogatásról szóló 4/2020.(II.14.) számú helyi önkormányzati rendeletét. A rendelete értelmében az önkormányzat segíteni kívánja a Szikszó városában letelepedni kívánó személyeket.

A letelepedési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, amely a Szikszó város közigazgatási területen belül (belterületen) található, legalább víz, villany, csatorna közművel, és útcsatlakozással ellátott, önálló helyrajzi számon nyilvántartott

- új lakás (alapterület legfeljebb 90 m2), családi ház (alapterület legfeljebb 250 m2) építéséhez,

- használt lakás (alapterülete legfeljebb 90 m2), vagy családi ház (alapterülete legfeljebb 250 m2) vásárlásához vehető igénybe, mely ingatlanok vételára nem haladhatja meg a 25 millió forintot.

A támogatás iránti kérelem

 1. lakás, családi ház építése esetén az építésügyi hatóság – az építés megkezdésének bejelentéséről szóló – tájékoztatásától számított 90 napig,
 2. lakás, családi ház vásárlása esetén adásvételi szerződés birtokában legkésőbb a szerződéskötést követő 90 napig

nyújtható be.

A támogatás összege építés esetén 1.000.000.-Ft, vásárlás esetén 500.000.-Ft.

A támogatás iránti igényt házastársak, élettársi nyilatkozat elektronikus nyilvántartásban bejegyzett élettársak, gyermeküket egyedállóként nevelő szülők, egyedülállók nyújthatnak be, amennyiben ők a vásárlást vagy az építést követően lesznek a támogatott ingatlan tulajdonosai.

Letelepedési támogatás nyújtásához szükséges dokumentációk:

 1. Kérelem (formanyomtatvány)         
 2. Személyi adatok igazolására vonatkozó dokumentációk
 3. Az 1 főre jutó nettó jövedelemről szóló igazolás (haladja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeres összegét (42.750.- Ft)
 4. Teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban foglalt nyilatkozat a rendelet 3. § (5) bekezdés 1. pontja szerinti kötelezettségvállalásokról (legalább 8 évig Szikszó az állandó lakóhely)
 5. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiállított okirat a 180 napos folyamatos biztosítási jogviszony meglétéről
 6. Iskolai végzettség igazolására: legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők bizonyítványok egyszerű másolata
 7. 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
 8.             Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított okirat köz-tartozásmentesség igazolásáról
 9. Új lakóingatlan építése esetén a bejelentéshez kötött építési tevékenységről szóló bejelentés igazolása
 10. Használt lakóingatlan vásárlása esetén az ingatlan adás-vételére vonatkozó szerződés
 11.             Igazolás, hogy a kérelmezőknek az önkormányzattal, az önkormányzat intézményeivel szemben lejárt tartozása vagy adóhátraléka nincs
 12. Hitel és pénzkölcsön nyújtása szolgáltatás igénybevétele esetén a pénzintézet által kiállított hitelígérvény
 13. Családi állapot igazolása ((Pl.: házassági anyakönyvi kivonat, élettársi jogviszony igazoló közjegyzői okirat, bírósági ítélet, gyámügyi okirat)

A kérelmet a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800. Szikszó, Kálvin tér 1.) lehet benyújtani a rendelet mellékletében található formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a rendeletben feltüntetett mellékleteket is.

Szikszó, 2021. március                         Sváb Antal sk., polgármester

Kapcsolódó fájlok: