Szikszó címer
 

Újra nyilvános Képviselő Testületi ülés

A vírusjárvány miatti korlátozások megszüntetése után először - Sváb Antal polgármester a Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörében 2021. június 28. napján (hétfőn) 15:00 órára az Inkubátorház házasságkötő- termében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére összehívta. Az ülés fő része az érdeklődő polgárok számára is nyitott.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A polgármester beszámolója a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
2./ Az „Új iparterület kialakítása Szikszón a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás elősegítése céljából” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00007 azonosító számú projekt Irodaépület, csarnok és porta építési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előterjesztő: polgármester
3./ A polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyása és tájékoztatás elfogadása a 2020-2021. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
4./ Tájékoztatás ÁSZ vizsgálatról
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:
1./ Döntés letelepedési támogatási kérelmekről
Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Kapcsolódó fájlok: