Szikszó címer
 

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörénél fogva 2021. július 19. napján (hétfőn) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére Sváb Antal polgármester összehívta.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Döntés „Szikszó Jegy” kibocsátásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról (előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előterjesztő: polgármester

3./ A Karolai Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4./ Szikszó város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozására benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés Felsővály település önkormányzatával történő támogatási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: polgármester

6./ A 46/2020.(III.08.) KT. határozat módosítása

Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés az ivóvíz hálózat felújításához kapcsolódó tervdokumentációk értékesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

8./ A Szikszó, külterület 023/17 hrsz-ú ingatlan közérdekű célra történő részleges kisajátítása

Előterjesztő: polgármester

9./ A Szikszó, külterület 016/20 hrsz-ú ingatlan közérdekű célra történő részleges kisajátítása

Előterjesztő: polgármester

10./ A Szikszó, külterület 045/45 hrsz-ú ingatlan közérdekű célra történő részleges kisajátítása

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1./ Döntés a Szikszó, külterület a 045/11 hrsz. ingatlan 1/5826-ed részének megvásárlásáról

Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a Szikszó, külterület a 045/11 hrsz. ingatlan 1/5826-ed részének megvásárlásáról

Előterjesztő: polgármester

3./ Döntés a Szikszó, külterület a 045/11 hrsz. ingatlan 1/5826-ed részének megvásárlásáról

- Egyebek

Kapcsolódó fájlok: