Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2010. november 19-én (pénteken) 7.30 órára a Polgármesteri Hivatal épületében tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ Települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2010. november 17.

Füzesséri József sk.
polgármester