Szikszó címer
 

Felhívás

Szikszó Város Képviselő-testülete a 660/2010.(12.10) K.T. sz. határozat alapján a szikszói állandó lakcímmel rendelkező 62. életévüket betöltött személyek részére, egyszeri szociális segélyt biztosít.
 

A kifizetés ideje: 2010. december 20. (hétfő) 10.00-17.00 óra között és 2010. december 21. (kedd) 9.00-16.00 óra között.

A kifizetés helye: Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat (Szikszó, II. Rákóczi F. u. 60. sz.)

A Képviselő-testület a 661/2010.(12.10.) K.T. sz. határozat alapján a
62. év alatti szikszói állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok (saját jogú rokkantsági nyugdíjra illetve öregségi nyugdíjra jogosultak) részére, egyszeri segély iránti kérelem benyújtására biztosít lehetőséget 2011. január 31. napjáig, melynek maximális igényelhető összege 20.000.-Ft.

Az igénylések beérkezését követően a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt a segélyek mértékéről.
A segélyek kifizetési határideje 2011. február 15. napja.

A kérelem igénylésének és benyújtásának helye, ideje:
Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat (Szikszó, II. Rákóczi F. u. 60. sz.)

Ügyintéző: Babus Lászlóné

Munkanapokon: kedden, szerdán, csütörtökön 8.30-tól 15.00-ig.

Füzesséri József
polgármester