Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. január 19-én (szerdán) 16.00 órára a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat épületében tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ Települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ Aljegyzői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2011. január 14.

Füzesséri József sk.
polgármester