Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. január 28-án (pénteken) 7.30 órára a Polgármesteri Hivatal épületében tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ KEOP 1.2.0/B sz. pályázathoz saját forrás biztosítása
Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2011. január 25.

Füzesséri József sk.
polgármester