Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. február 14-én (hétfőn) 17.00 órára a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat épületében tartandó ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére
Előterjesztő: polgármester

2./ Szikszó Város Önkormányzatának rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester

3./ Szikszó Város Önkormányzatának rendelete a köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester

4./ Szikszó Város Önkormányzatának rendelete a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló 16/1997.(XI.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester

5./ Közszolgálati Szabályzat módosítása
Előterjesztő: jegyző

6./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Terve
Előterjesztő: ügyvezető

7./ A TURUL Provincia Kft. tartozásai fizetési határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester

8./ Beszámoló a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról
Előterjesztő: intézményvezető

9./ Törvényességi észrevétel
Előterjesztő: polgármester

10./ Szikszó Város Komplex Vízvédelmi Rendszere Döntést Előkészítő Tanulmányterv
Előterjesztő: polgármester

11./ Szikszó, Petőfi utcai sebességkorlátozó táblák kihelyezése
Előterjesztő: polgármester

12./ Szikszó, Bethlen Gábor út 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megszüntetése
Előterjesztő: polgármester

13./ A Szikszó, 0125/11 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye
Előterjesztő: polgármester

14./ Szikszói Görög Katolikus Egyház támogatása
Előterjesztő: polgármester

15./ Képviselői interpellációkra adott válaszok
Előterjesztő: jegyző, polgármester

16./ Utcajelző táblák elkészítésének támogatása
Előterjesztő: polgármester

17./ Miklós Béláné jegyző kérelme
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2011. február 8.

Füzesséri József
polgármester