Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. február 28-án (hétfőn) 17.00 órára a Polgármesteri Hivatal épületében tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ Jegyzői feladatokra történő megbízás
Előterjesztő: polgármester

2./ Telekommunikációs szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

3./ A szikszói 047, 049/2, 051 és 055 hrsz.-ú ingatlanokon fennálló önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése
Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2011. február 23.

Füzesséri József sk.
polgármester