Szikszó címer
 

Díszpolgári elismerések Szikszón

Szikszó Önkormányzata Képviselő testülete még a februári képviselő testületi ülésén döntött arról, hogy 2011-ben öt díszpolgári elismerést adományoz. A március 11-ei ünnepi képviselőtestületi ülésen Dr Ambrus Barnabás gyermekorvos, Dr Mata István római katolikus plébános, Dr Nagy Károly nyugalmazott főügyészségi tanácsos vehette át az elismerő okleveleket. Posztumusz díszpolgári elismerésben részesült Dr Kiszthy Jenő kórházigazgató, és Sváb Antal iskolaigazgató.

Az alábbiakban a kitüntettek életútjáról, méltatásról olvashatnak:

1. Dr Ambrus Barnabás
Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete 9/2011 (02.14) számú határozata értelmében a városért, a helyi közösségért kifejtett sok évtizedes önfeláldozó munkájáért Dr Ambrus Barnabás, gyermekorvost az elismerése és tisztelete jeléül

Városunk díszpolgárává fogadja

Boldog lehet az a város, ahol olyan emberek élnek és dolgoznak, akik emblematikus személyiségként mutatják a világ felé az értékeket. Boldog lehet az a város, ahol a város neve összeforr a személlyel. Szikszó ilyen boldog város. Dr Ambrus Barnabás személye, munkája nemcsak a helyiek elismerését vívta ki, hanem gyermekorvosi munkája a tágabb környezetben, az egész megyében tiszteletnek örvend. Bátran állíthatom: Dr Ambrus Barnabást minden szikszói szereti, becsüli, tiszteli és nagyra tartja.

Főorvos úr 1964 október 6-án költözött Szikszóra, az orvosi egyetem elvégzése után a kórház akkori gyerekosztályán kezdte meg a tevékenységét. Ezután a szakmai fejlődése érdekében két évet a jelenlegi miskolci gyermek egészségügyi központ elődjénél anagyhírűVelkey főorvos úr osztályán töltött.

Azonban 1968-ban az élet újra Szikszóra hozta, akkor nevezték ki a kórház gyermekosztályának a vezetőjének, ahol 1975-ig dolgozott. Közben 1971-től részt vett a gyermekorvosi körzetek kialakításban és 1975-ig párhuzamosan vitte mindkettőt. 1975-től azonban csak a körzeti gyermekorvosi feladataira koncentrált, ahol ma is aktívan tevékenykedik.

Szikszón generációkat gyógyított meg. Elmondása szerint ma már azoknak az unokáit kezeli, akik az első kis betegei voltak. A város iránti szeretete, odafordulása nemcsak a gyermekorvosi munkájában mutatkozik meg, hanem a közösségért érzett felelősségében is. jelenleg az ötödik ciklusban vesz részt önkormányzati képviselőként a közös ügyek intézésében, a város jobbá tételében. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, minthogy az öt ciklusban négyszer ő volt az, akire a legtöbben voksoltak Szikszón.

Dr Ambrus Barnabás személyisége, életmódja példa valamennyi szikszói számára. A belőle áradó szeretet, figyelem, tenni akarás, hatalmas munkabírás, az élet szeretete és megbecsülése mind mind olyan érték, amit csak ámulva figyelünk.

Köszönjük Önnek az elmúlt évtizedek munkáját, köszönjük Önnek a gyógyító tevékenységét, köszönjük, hogy az önkormányzati munkájával többé és sikeresebbé tette ezt a várost
Kívánok Önnek további munkájához egészséget, sikert és örömöt!

2.Dr Mata István
Szikszó Város Önkormányzata képviselő testülete 9/2011 (02.14) számú határozata értelmében egyházi hitépítői tevékenységéért és a római katolikus templom építéséért Dr Mata István római katolikus plébánost elismerése és tisztelete jeléül:

Városunk díszpolgárává fogadja

Dr. Mata István 1992 augusztus 1-étől szolgálja Szikszó városát és ezen belül a római katolikus közösséget. Az elmúlt két évtizedes tevékenysége megmutatta az itt élő embereknek: ha az alkotó szellem cselekvő erővel párosul, óriásiértékeket képes létrehozni.

Nemcsak a katolikus közösség lelki növekedését és erősítését köszönhetjük neki, hanem a város valódi gyarapodását is. Az ő kitartásának, hitének és közösség irányításának a gyümölcse az új római katolikus templom és parókia. De meghatározó szerepet játszott többek között a Bethánia Óvoda és Szeretet Otthon létrehozásában, aBethánia kápolna felújításában.

Dr. Mata István hagyományosan vallásos családban született, de a papi hivatás felé fordulását nagybátyjának köszönheti, aki Monokon volt három évtizedig plébános. Az ott töltött nyarak, a személyes példa arra ösztönözte, hogy a középiskolai tanulmányait Esztergomban, a Ferenczes Gimnáziumban kezdje el. Ezután az egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián tanult. 1983-ban szentelték pappá, majd 1984-ben szerezte meg a doktori címét.
Volt segédlelkész Sátoraljaújhelyen, plébános Mérán, de dolgozott Egerben érseki titkárként is. Élete egyik meghatározó élménye volt, amikor 1990 és 92 között Rómában a pápai magyar intézetben tanulhatott.

Szikszó Önkormányzata nevében köszönöm Önnek ezt a két évtizedes munkát. Köszönöm Önnek a közösségépítő, példamutató tevékenységét, köszönöm a városunk valamennyi lakója nevében, hogy cselekvő tevékenységével példát mutat a közös munka örömére, a felelősségvállalásra, az emberi szeretetre. Példát mutat arra, hogyan lehet egy közösségből igazi egységet kovácsolni a szeretettel és odafordulással.

Kívánok Önnek, egészséget, boldogságot, örömöt a további életében, és bízom benne, hogy a tevékenységévela jövőben is gazdagítja a hívek közösségét és Szikszó egész városát.

3.Dr Nagy Károly
Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete 9/ 2011 (02.14) számú határozata értelmében a városért és a B.-A.-Z. Megye Budapesti Baráti Körében végzett több évtizedes önfeláldozó munkájáért Dr Nagy Károly, főügyészségi tanácsost, elismerése és tisztelete jeléül

Városunk díszpolgárává fogadja

Dr Nagy Károly Szikszón született, de a tanulmányai után a fővárosban telepedett le. A gyökerekhez, a városhoz, a megyéhez való ragaszkodás érzése hozta meg azt a belső döntését, hogy létrehoz egy olyan baráti társaságot, ahol B.-A.-Z megyéből elszármazottak segíthetik a fővárosban itthon maradottak életét, de az elszármazottaknak is ad egy kötődést a szülőföldjükhöz.

Mai szóhasználattal élve azt mondhatjuk: a B.-A. Z. Megye Budapesti Baráti Köre egy siker sztori. Az 1981-es alakulása óta szinte több generáció élvezhette ennek a körnek a támogatását, több száz, több ezer embernek nyújthatott felejthetetlen élményt, pillanatot, emléket a kultúra, a művelődés, a szórakozás terén. A kör ugyanis lehetőséget teremtett arra, hogy az „itthoniak” bemutatkozhassanak a fővárosban, megmutathassák kultúrájukat, muzsikájukat, de akár mezőgazdasági vagy ipari termékeiket is. A fővárosiak befogadó szeretete támogatta őket akkor is, amikor a földijeik csak egy kirándulás erejéig jutottak el Budapestre.

Azt sem volt titok, hogy ebben a körben befolyásos emberek is összegyűltek, mai nyelven fogalmazva lobbiztak az itthon maradottakért.

De nemcsak kölcsönös élményt, támogatást adott ez a baráti kör a megyének és Szikszónak, hanem értéket is mentett, értéket is teremtett. Ez a közösség bebizonyította, ez a megye, és a mi városunk Szikszó is, kiművelt, a gyökerekhez kötődő emberfőket adott az országnak.

Dr Nagy Károly a miskolciFöldes Ferenc Gimnáziumban elvégzése után az ELTE jogi karán szerzett diplomát. Dolgozott a közigazgatásban, de több mint 20 esztendőn keresztül a fővárosi és Pest megyei főügyészségen tevékenykedett. Főügyészségi tanácsosként vonult nyugdíjba a legmagasabb szakmában adható kitüntetéssel a Kozma Sándor díjjal. Azzal a díjjal, amelyet az első magyar főügyészről neveztek el, akinek a munkásságát, életét pontosan ő kutatta fel.

Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója nevében köszönöm Önnek azt a három évtizedes munkát, amelyet a városért tett, köszönöm a segítséget, a képviseletet, köszönöm azokat a felejthetetlen, örömteli élményeket, amelyet oly sok embernek adott az Ön által vezetett baráti kör.

Kívánok önnek további munkájához jó egészséget, sikert és örömöt!

Posztumusz díszpolgári oklevelek:

1. Dr Kiszthy Jenő
Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete 9/ 2011 ( 02.14) számú határozata értelmében a városért és az Egészségügyben kifejtett sok évtizedes önfeláldozó munkájáért Dr Kiszthy Jenő kórház igazgatót

Városunk díszpolgárává fogadja

Dr Kiszthy Jenő kórházigazgatónak az élete volt az orvoslás. Akik csak ismerték úgy emlékeztek rá, szakmájában innovatív volt, mégis megmaradt igazi gyógyítónak, megőrizve emberi nagyságát. 1931-ben azzal a feladattal érkezett a szikszói kórházba, hogy szervezze meg a sebészeti osztályt De az ő kórház igazgatása alatt jött létre Szikszón abelgyógyászat, a gyerekosztály és a nőgyógyászat is. Lánya Dr Kiszthy Nóra így emlékszik édesapja felelősségvállalásáról, a szakmai hitvallásáról: soha nem volt szabadságon, mindig és mindenkor számíthattak rá, soha nem várt hálát a betegeitől, azért amit tett értük. Háborún, problémákon, válságokon keresztül óvta, védte, építette a kórházát.

Ő volt az első magyar orvos, aki sikeres szívműtétet hajtott végre. 1929-ben Miskolcon, egy szíven szúrt fiatalembert szállítottak a kórházba. A fiatal sebész Dr Kiszthy Jenő innovatív megoldást alkalmazott, hiszen az akkori gyakorlattal ellentétben felnyitotta a fiatalember mellkasát. Ekkor vette ki a szúrószerszámot, majd sebészeti beavatkozással megműtötte a szívét. A fiatalember ennek köszönhette az életét. Az eljárásmód világszenzáció volt maga korában, nagy visszhangot váltott ki a hazai és nemzetközi szaklapokban, a mai napig őrizve Dr Kiszthy Jenő szakmai bravúrját.

Posztumusz díszpolgárrá avatásával fejet hajtunk Dr KiszthyJenő emberi nagysága, szakmai tudása előtt. Ezzel az elismeréssel szeretnénk kifejezni hálánkat, köszönetünket és megbecsülésünket azért a munkásságért, amivel nemcsak a kórházat, de Szikszó városát is naggyá tette.
Éppen 35 éve februárban annak, hogy Dr Kiszthy Jenő eltávozott közülünk. Hiszem azt, hogy Szikszó égi Pantheonjában most sokan gratulálnak neki.

2. Sváb Antal
Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete 9/2011 (02.14) számú határozata értelmében az oktatásban és a város ifjúságának nevelésében végzett sok évtizedes önfeláldozó munkájáért Sváb Antal iskola igazgatót elismerése és tisztelete jeléül
Városunk Díszpolgárává fogadja

Alkotó, cselekvő, fejlesztő, mások sorsa iránt felelősséget vállaló, értéket teremtő, aki meg tudta őrizni igazi néptanítói szemléletét. Ha röviden össze kellene foglalnom Sváb Antal gazdag életútját, akkor így fogalmaznék. És így fogalmaztak azok is, akik ismerték őt, tanítványai, munkatársai voltak.

Sváb Antal szikszói generációk fiataljainak életét alapozta meg azzal, hogy az általa vezetett általános iskola versenyképes tudást adott nekik, amelyre tovább tudtak építkezni. Élményeket, sikert, örömöt is kaptak itt, hiszen az általa vezetett iskola hitvallása az volt: a gyermek az első.

Sváb Antal feleségével 1957-ben érkezett Szikszóra. Akkor a minisztériumi feladatait cserélte fel a gyakorlati, iskolaépítő munkára azzal a meggyőződéssel, ez szebb és jobb feladat az adminisztrációnál. Szikszón otthonra talált.

Az ő idejében fizikailag is bővült az intézmény, akkor épült az úgynevezett zöld iskola. , amely a Móricz Zsigmond nevet kapta. A névválasztás megmutatta azt az irányt amiben akkor kiteljesedett az intézmény. Az ide járó gyerekek megyei és országos versenyeket nyertek próza és versmondásban, rendszeres író és olvasó találkozókat tartottak a kortárs írók és költők részvételével. Az ő kezdeményezésére minden évben Szikszón jöttek össze az országból azok az iskolák, akik szintén a Móricz Zsigmond nevet viselték. Szakmai műhelyként is működtek, Szikszó adott helyt az Abaúji Iskolaigazgatók Találkozójának

Sváb Antal aktívan részt vett a város közösségi életében, ő volt az alapítója Városvédő és Szépítő Egyesületnek. Helytörténeti kutatásainak az eredménye az Ádám Pista bácsival közösen készített Szikszó könyv, az Abaúji iskolák és tanítók kiadvány.

Sváb Antal 13 éve nincs már köztünk. Szellemiségét azonban tovább vitték családtagjai, tanítványai. Posztumusz díszpolgárrá avatásával szeretnénk kifejezni hálánkat, köszönetünket és megbecsülésünket a munkássága előtt.