Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. március 31-én (csütörtökön) 13.00 órára a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat épületében tartandó ülésére összehívom.

NAPIREND:

1./ Beszámoló a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: mb. intézményvezető

2./ Beszámoló az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető

3./ "Vállalkozási szerződés keretében 2010. május eleji tartós, és május 15-17-i heves esőzés által okozott bel- és árvízi károk, 2010. május végi tartós, és június eleji heves esőzés által okozott júniusi árvízkárok, 2010. május 27. - június 2.-ig, a heves esőzés által okozott belvízi károk után útfelújítási munkák elvégzése" tárgyú pályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: polgármester

4./ "A szikszói óvoda épületének korszerűsítése, és bölcsődei férőhely kialakítása" tárgyú pályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő. polgármester

5./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

6./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

7./ A Szepsi Csombor Márton Gimnázium német nyelvet tanuló diákjainak támogatásáért Alapítvány megszüntetése
Előterjesztő: polgármester

8./ Szikszó Város Önkormányzat oktatási intézményeinek a 2011/2012. tanévre vonatkozó beiratkozási időpontjainak meghatározása
Előterjesztő: polgármester

9./ Pázmány Péter tér 4. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester

10./ Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: mb. jegyző

11./ Abaúj Informatikai Bt. megbízási szerződése
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása

Előterjesztő: mb. jegyző
- Egyebek

Szikszó, 2011. március 25.

Füzesséri József sk.
polgármester