Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. április 14-én (csütörtökön) 8.00 órára a Polgármesteri Hivatal ületében tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ 2011. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester

2./ Karolai Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása
Előterjesztő: polgármester

3./ Biomassza alapú távfűtés
Előterjesztő: polgármester

4./ Megbízás Szikszó Város Önkormányzat oktatási intézményeinek átvilágításával kapcsolatos tanulmányok elkészítésére
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:

1./ Ápolási díj megállapítása
Előterjesztő: jegyző

2./ 62 éven aluli nyugdíjasok egyszeri támogatása
Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2011. április 7.

Füzesséri József
polgármester