Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. április 21-én (csütörtökön) 13.00 órára a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában tartandó rendkívüli ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Megbízás Szikszó Város Önkormányzat oktatási intézményeinek átvilágításával kapcsolatos tanulmányok elkészítésére
Előterjesztő: polgármester

2./ Szindikátusi szerződés ipari területek hasznosítására
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ Határozatok hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2011. április 15.

Füzesséri József sk.
polgármester