Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. május 5-én (csütörtökön) 13.00 órára a Szikszó Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat épületében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Szikszó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési zárszámadása
Előterjesztő: polgármester

2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

3./ Szikszó Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

4./ Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2011.01.01-2011.01.31. közötti időszakra vonatkozó lakossági szolgáltatási díj pénzügyi rendezése
Előterjesztő: polgármester

5./ Folyószámla hitel felvétele
Előterjesztő: polgármester

6./ Beszámoló Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2./A-2008-0198) pályázati projekt megvalósulásáról, a szükséges intézkedések megtételéről
Előterjesztő: polgármester

7./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a város képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester

8./ Javaslat megbízási szerződés megkötésére az ÉMOP-3.1.2/E pályázat szakértői feladatainak ellátása céljából (Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: polgármester

9./ Máriától - Máriáig zarándokút
Előterjesztő: polgármester

10./ Tájékoztató a Szikszó Városi Uszoda épületében balesetveszély elhárítására végzett munkákról
Előterjesztő: polgármester

11./ Aljegyzői pályázat kiírása
Előterjesztő: jegyző

Zárt ülésen:
1./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
Előterjesztő: polgármester

2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2011. április 28.

Füzesséri József
polgármester