Szikszó címer
 

Meghívó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Ö.tv. 12. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben 2011. május 30-án (hétfőn) 13.00 órára a Szikszói Városi Óvoda, Családsegítő Központ és Védőnői Szolgálat épületében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi adóügyi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester

2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester

3./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: polgármester

4./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatára és ezzel kapcsolatban az 570/2008.(12.17.)K.T.sz.Határozat hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: polgármester, jegyző

5./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: jegyző

6./ Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a Szikszó Városi Temető üzemeltetésére vonatkozóan, valamint a 2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előterjesztő: polgármester

7./ Inkubátorház közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: polgármester

8./ Vis maior támogatás felhasználására közbeszerző megbízása
Előterjesztő: polgármester

9./ Vis maior támogatás felhasználására közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: polgármester

10./ Főtér II. pályázat projektmenedzseri szakértői szolgáltatás megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: polgármester

11./ ÉMOP-3.1.2/E-11 pályázathoz tervezői megbízási szerződések megkötése
Előterjesztő: polgármester

12./ Árvíz utáni település-rehabilitációs pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat intézmény átszervezésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester

14./ Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés intézményvezetői pályázatának meghirdetése
Előterjesztő: polgármester

15./ Pályázat kiírása a Városi Egységes Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására
Előterjesztő: polgármester

16./ Beszámoló a polgármester, a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester

17./ Az Állami Számvevőszék 2010. november 13-tól 30-ig végzett vizsgálatáról készült jelentés és a jelentés megállapításai, javaslatai alapján készült intézkedési terv
Előterjesztő: polgármester

18./ Ellenőrzési jelentés a Szikszói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének átfogó vizsgálatáról
Előterjesztő: jegyző

19./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás által 2010. évben Szikszó Város Önkormányzatánál, illetve intézményeinél végzett ellenőrzési tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester

20./ Védőnők kérelme
Előterjesztő: polgármester

Zárt ülésen:
1./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztása
Előterjesztő: polgármester

2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: jegyző

- Egyebek

Szikszó, 2011. május 25.

Füzesséri József sk.
polgármester