Szikszó címer

2020. február 21, péntek - Eleonóra napja van.

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

A csapadékmentes időjárás ismét nagymértékben kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének. Idén már 83 esetben kellett beavatkozni a megye hivatásos tűzoltóinak ilyen jellegű tűzesetek miatt.

A vegetációtüzek kialakulásának okai az esetek többségében az emberi felelőtlenségre, figyelmetlenségre vezethetőek vissza. A lángok akár anyagi javakat, életeket is veszélyeztethetnek, azonban odafigyeléssel, veszélytudatos viselkedéssel mindezt megelőzhetjük!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szabadtéri tüzekkel kapcsolatban leggyakrabban előforduló kérdésekre az alábbiakban adja meg a választ, egyben hívja fel a figyelmet:

Mikor van lehetőség az égetésre, hogyan égessük el az avart, a kerti hulladékot?

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni!

Abban az esetben, ha lehetőség van az égetésre, azt

 • kizárólag szélcsendes időben végezhetjük. Ha feltámad a szél, annak erősségétől függően a tüzet, azonnal el kell oltani,

 • a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz,

 • a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni,

 • az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjon (kerülni kell a bő, műszálas, lebegő ruházatot, a tűz közelségét),

 • a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (pl.: lapát, kerti csapra szerelt locsolótömlő),

 • az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,

 • az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot,

 • a külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel!

Melyek a tűzrakás szabályai külterületen és belterületen?

Minden esetben kísérjük figyelemmel, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom, ezen felül mindig körültekintően, az általános égetési szabályok betartása mellett rakjunk tüzet.

 • ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut,

 • gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok  – készenlétben tartásáról,

 • az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban kialudt!

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen arra, hogy:

 • Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!

 • Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!

 • Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyulladhat!

 • Igyekezzen csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!

 • Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!

 • Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

Honnan értesülhetünk arról, hogy tűzgyújtási tilalom van? Ez csak közterületekre, vagy magánterületekre is érvényes?

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az országos közszolgálati média. A tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik.

Milyen büntetés szabható ki a tilosban tüzet rakókra?

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Amennyiben valaki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírsággal sújtható.

A tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 20 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

Baj esetén, vagy ha tüzet észlel a szabadban, hívja a 112-es segélyhívó számot!

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség