Szikszó címer
 

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141

Szikszó városban az egészségügyi alapellátások közül helyben biztosított a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, a védőnői szolgáltatás és az iskola-egészségügyi ellátás, ezek azonban különálló épületekben vehetők igénybe. Jelen projekt fő célkitűzése a felsorolt szolgáltatások egy épületbe történő integrálása, épület felújítással, energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel és a minőségi ellátásokhoz szükséges eszközök beszerzésével egybekötve.