Szikszó címer
 

Műszaki átadás-átvétel

Szikszó Város Önkormányzata által benyújtott Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázat - mely az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt program keretein belül valósult meg - építési munkálatai befejeződtek, a beruházás műszaki átadása 2015.05.15-én megtörtént.

2015. május 15.