Szikszó címer
 

Projekt zárás

Szikszó Város Önkormányzata által benyújtott Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázat, mely az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt program keretein belül valósult meg. A projekt sikeresen lezárult, az elszámolás megtörtént.

2015. május 29.