Szikszó címer

Települési önkormányzat közzétételi listái

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Adat tartalma

1. Hivatalos név (teljes név)

Szikszó Város Önkormányzata

2. Székhely

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-46-596-450

+36-46-596-444

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-46-596-211

6. Központi elektronikus levélcím

titkar@szikszo.hu

7. A honlap URL-je

www.szikszo.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály

Osztályvezető: dr. Ruttkai Tímea

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

+36-46-596-449

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: human@szikszo.hu

 

Kabinet

Kabinetvezető: Plávenszky László

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

 

Szociális Csoport

Csoportvezető: Kovácsné Szoboczki Andrea

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

+36-46-596-449

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: kovacsne.andrea@szikszo.hu

 

Építésügyi Osztály

Osztályvezető: Czentye Dóra

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax: +36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: epites@szikszo.hu

 

Gazdálkodási Osztály

Osztályvezető: Kriván Ildikó

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: penzugy@szikszo.hu

 

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség

Kirendeltségvezető: Mészárosné Sófalvi Melinda

Tel: +36-46-596-450

+36-46-474-291

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály

Osztályvezető: dr. Ruttkai Tímea

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: human@szikszo.hu

 

Kabinet

Kabinetvezető: Plávenszky László

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax: +36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

 

Szociális Csoport

Csoportvezető: Kovácsné Szoboczki Andrea

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: kovacsne.andrea@szikszo.hu

 

 

Építésügyi Osztály

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: epites@szikszo.hu

 

Gazdálkodási Osztály

Osztályvezető: Kiss Dénes

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: penzugy@szikszo.hu

 

10. Az ügyfélfogadás rendje

Ügyfélfogadási idő

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Önkormányzat felépítésének szervezeti ábrája

 

Képviselő-testület
1. Füzesséri József polgármester

2. Dr. Ambrus Barnabás képviselő

3. Gál Péter képviselő

4. Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő

5. Laczkó Lászlóné alpolgármester

6. Mező István képviselő

7. Pohubi József képviselő

8. Sváb Antal Béla képviselő

9. Takács Lászlóné alpolgármester

 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

1. Dr. Ambrus Barnabás bizottsági tag, képviselő

2. Gál Péter bizottsági tag, képviselő

3. Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök, képviselő

4. Vigóczki Anita bizottsági tag, nem képviselő

5. Vizes Tibor bizottsági tag, nem képviselő

 

 

 

Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság

1. Mező István bizottsági elnök, képviselő

2. Pohubi József bizottsági tag, képviselő

3. Sváb Antal Béla bizottsági tag, képviselő

4. Kovács Gábor bizottsági tag, nem képviselő

5. Dr. Farkas József bizottsági tag, nem képviselő

 

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

Polgáriné Dsupin Dóra jegyző

 

 • Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály

dr. Ruttkai Tímea

Osztályvezető

 

 • Szociális Csoport

Kovácsné Szoboczki Andrea

Csoportvezető

 

 • Gazdálkodási Osztály

Kiss Dénes

Osztályvezető

 

 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség

Farkas Sándor

Kirendeltségvezető

 

 • Kabinet

Plávenszky László

Kabinetvezető

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

Képviselő-testület tagjai

Önkormányzati tisztségviselők (polgármester, alpolgármester) és a Polgármesteri Hivatal vezetője (jegyző)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály

Osztályvezető: dr. Ruttkai Tímea

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

+36-46-596-449

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: human@szikszo.hu, ruttkai.timea@szikszo.hu,

 

Kabinet

Kabinetvezető: Plávenszky László

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

 

Szociális Csoport

Csoportvezető: Kovácsné Szoboczki Andrea

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

+36-46-596-449

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: kovacsne.andrea@szikszo.hu

 

Építésügyi Osztály

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: epites@szikszo.hu

 

Gazdálkodási Osztály

Osztályvezető: Kiss Dénes

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

Fax:+36-46-596-211

Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Email: penzugy@szikszo.hu kiss.denes@szikszo.hu

 

Szikszói Közös Önkormányzati

Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség

Kirendeltségvezető: Farkas Sándor

Tel: +36-46-596-450

+36-46-596-444

+36-46-474-291

Fax: +36-46-596-211

Postacím:

3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.

 

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár

 

Postacím: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.

Intézményvezető: Gál Péter

Telefon: 06 46 / 596-040

Email:inkubatorhaz.szikszo@gmail.com

 

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető: Piskótiné Gyöngyösi Ivetta

3800 Szikszó, Rákóczi utca 60.

Telefon:46 / 596-327

Mobil: +36-30-628-3728

Email: vezeto@szikszoovi.hu

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Szikszó Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár

 

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Lásd az 1. pontot

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Telefon: 46/596-450

Email: titkar@szikszo.hu
 

TURUL PROVINCIA Városüzemeltetési -és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Telefon: +36/30-928-1693

 

ZTR Kft.

Cím: 3800 Szikszó, Malom út 4.

 

 

 

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

TURUL PROVINCIA Városüzemeltetési -és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ZTR Korlátolt Felelősségű Társaság

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Sixo Tender Kft.
ügyvezető: Kiss Dénes, Cím: Kálvin tér 1.

 

TURUL PROVINCIA Városüzemeltetési - és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szikszó Centrum Általános Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

(Gregó János vezető tisztségviselő)

 

ZTR Kft.

Szikszó Centrum Általános Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

(dr. Dámóczi János vezető tisztségviselő)

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szikszó Város Önkormányzata 51 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

 

TURUL PROVINCIA Városüzemeltetési -és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szikszó Város Önkormányzata 100 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

ZTR Kft.

Sixo Tender Kft.
ügyvezető: Kiss Dénes, Cím: Kálvin tér 1.

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Abaúj TV. Alapítvány

 

„Karolai” Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

" Abaúj TV. Alapítvány”

3800 Szikszó, Rákóczi u.33.

 

Karolai” Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány

3754 Szalonna, 2023 hrsz.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

" Abaúj TV. Alapítvány "

 

Liptákné Orosz Éva elnök

Balák Attila kuratóriumi tag

Nevelős Barnabás kuratóriumi tag

Jablonkai József kuratóriumi tag

 

Karolai” Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány

 

Haraszty Balázs elnök

Farkas Sándor kuratóriumi tag

Daruka János kuratóriumi tag

Laczkó Lászlóné kuratóriumi tag

Herczeg Krisztina titkár

 

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 

1.6.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.11 Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

Kormánymegbízott: Demeter Ervin

Főigazgató: dr. Lukács Irén

Igazgató: dr. Stiber Vivien

 

Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf: 367.

Telefon: +36-46-512-901

Fax:+36-46-512-903

Email: hivatal@borsod.gov.hu

Web :www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf: 367.

Telefon: +36-46-512-901

Fax:+36-46-512-903

Email: hivatal@borsod.gov.hu

Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

 

Ügyfélfogadási idő:

H-Cs: 8.00-16.30,

P: 8.00-14.00

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár

Székhely: 3800 Szikszó, Rákóczi Ferenc út 33.

 

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde

Székhely: 3800 Szikszó, Rákóczi utca 60.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár

Intézményvezető: Gál Péter

 

Szikszói Városi Óvoda és  Bölcsőde

Intézményvezető:  Piskótiné Gyöngyösi Ivetta

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok12

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Rendeletek és határozatok

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

2.13 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 • Közművelődési, kulturális rendezvények támogatása

 • rendezvények, közösségi programok szervezése

 • helyi, ill. helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladatok

 • gyermekétkeztetési támogatás

 • a lakosság önszerveződő közösségei (egyesületek, civil szervezetek) tevékenységének támogatása

 • nemzetközi kapcsolatok ápolása

 • testvérvárosi kapcsolatok kialakítása és ápolása

 • térfigyelő rendszer működtetése

 • helyi polgárőri szolgálat működésének támogatása

 • díszpolgári cím adományozása

 • temetési támogatás biztosítása

 • egyszeri segély nyújtása

 • időskorúak támogatása

 • ösztöndíj támogatás (BURSA)

 • helyi önkormányzati ösztöndíj biztosítása

 • önkormányzati jelképek használata (címer)

 • Biztos Kezdet Gyermekház működtetése

 • helyi adók kapcsolatos ügyintézés

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Szikszó

Hernádkércs

Nagykinizs

Szentistvánbaksa

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Adóügyi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Építésügyi ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Műszaki és Hatósági ügyintézés

Szociális ügyintézés

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Adóügyi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Építésügyi ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Műszaki és Hatósági ügyintézés

Szociális ügyintézés

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Adóügyi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Építésügyi ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Műszaki és Hatósági ügyintézés

Szociális ügyintézés

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Szikszó Város Önkormányzata

Kálvin tér 1.

Szikszó

3800

 

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

Kálvin tér 1.

Szikszó

3800

 

Ügyfélfogadási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Adóügyi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Építésügyi ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Műszaki és Hatósági ügyintézés

Szociális ügyintézés

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Adóügyi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Építésügyi ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Műszaki és Hatósági ügyintézés

Szociális ügyintézés

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóügyi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Építésügyi ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Műszaki és Hatósági ügyintézés

Szociális ügyintézés

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 12. §

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 32. §

 

Postacím:

Szikszó Város Önkormányzata

Kálvin tér 1.

3800

Email: titkar@szikszo.hu

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 8 - 16. §

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

 1. emeleti tárgyaló

Kálvin tér 1.

Szikszó

3800

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Jegyzőkönyvek

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2016. évi munkaterve

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 11, 16. §

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő Testület üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Rendeletek

Határozatok

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Lásd: VI/9. pont

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Jegyzőkönyvek

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Lásd: VII/2. pont

4.15 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 

5.16 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Bursa Hungarica

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzati ösztöndíj

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

 

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 1-4. pont

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

 

E-mail: titkar@szikszo.hu

 

Tel: +36-46-596-450

+36-46-569-444

Fax: +36-46-596-221

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről