Szikszó címer

Szociális ügyintézés dokumentumok, okmányok

Rendkívüli települési támogatás: kérelem, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, személyazonosító igazolvány, munkáltatói igazolás vagy nyugellátásról igazolás. A temetési költségek viseléséhez nyújtott vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás esetén a fentieken túl a kérelmező nevére kiállított temetési számla, valamint halotti anyakönyvi kivonat, azonban munkáltatói igazolás vagy nyugellátásról szóló igazolás nem szükséges.

Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez: kérelem, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány, személyazonosító igazolvány, munkáltatói igazolás vagy nyugellátásról igazolás, közüzemi számla /annak a szolgáltatónak a számlalevele, ahová a támogatás folyósítását kéri/, iskolalátogatási igazolás, tulajdoni lap/adás- vételi szerződés.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: kérelem, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány, személyazonosító igazolvány, munkáltatói igazolás 1 havi, vagy nyugellátásról igazolás, nagykorúak esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás.

Kétgyermekes családok étkezési támogatása: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás