Szikszó címer
 

Pályázati felhívás - Iskolavédőnő

Szikszó Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2021. május 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Bethlen G. u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Kamarai tagság
 • Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Önállóság, pontos, precíz munkavégzés
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés
 • szikszói helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • működési nyilvántartási kártya másolata
 • MESZK tagsági kártya másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 46/596-449 -os telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ./213-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: iskolavédőnő.
 • Személyesen: Szikszó Város Önkormányzata Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város honlapja - 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.