Szikszó címer
 

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján, a többszörösen módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat a tulajdonában lévő költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást hirdeti meg pályázat útján történő bérbeadásra a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

Szikszó, Pázmány Péter tér 14.sz. TT/2. sz. alatti lakás 1 szobás, 1 nappali- étkezőkonyhás 1 fürdőszoba, wc, kamra, közlekedő helyiségekből álló 50,55 m2 alapterületű

1. A bérleti díj 494.- Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.

2. A bérbeadás 10 évre történik a Képviselő-testületi döntést követően azonnal.

3. A bérleti díj az első hat hónapra a bérleti szerződés megkötésekor előre fizetendő.
A bérlakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét a bérbeadó önkormányzat vállalja a bérleti jogviszony megszűnésekor. Ennek fedezetéül a bérleti szerződés megkötésekor 6.400.-Ft/m2 összeget a bérlőnek letétbe kell helyeznie az önkormányzatnál, az összegnek a bérlakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételhez fel nem használt része a munkálatok elvégzése után visszajár a bérlő részére.

4. A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez, az a pályázó, aki - a 6 hónapi bérleti díj megfizetésén túl - további időtartamra vállalja előre a bérleti díj megfizetését.

5. Pályázni a Polgármesteri Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.

6. A pályázatok benyújtási határideje: 2012. február 29. napja 12. óra

7. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

További információ Szikszó Város Polgármesteri Hivatalában (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel: 46/596-448, fax 46/596