Szikszó címer
 

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a bérlakások közül az alábbi „szakember” bérlakást hirdeti meg pályázat útján történő bérbeadásra a vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

Szikszó, Bethlen Gábor út 5-1.sz. tetőtér 1. sz. alatti lakás 1 szoba, konyha, fürdő, közlekedő helyiségekből álló - 38 m2 alapterületű

1. A bérleti díj 148/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.

2.A bérbeadás 2012.július 1. napjával, csak a munkaviszony fennállásának időtartamára köthető.

3.A bérleti díj az első hat hónapra a bérleti szerződés megkötésekor előre fizetendő.

4. A bérleti szerződés megszűnését követően a bérlő saját maga köteles elhelyezéséről gondoskodni, minden külön térítési és elhelyezési igény nélkül.

5.Pályázni a Polgármesteri Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. sz.) igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.

6. A pályázatok benyújtási határideje: 2012. június 25. napja 12. óra

7.A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a  pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén.

További információ Szikszó Város Polgármesteri Hivatalában (Szikszó, Kálvin tér 1. sz. ) telefon: 46/596-444, fax: 46/596-211 kérhető.