Szikszó címer
 

Ösztöndíj pályázat

„Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2012/2013. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

I.   Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

II.  Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén  a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím.

(Igazolása a lakcímkártya másolatával.)

A pályázat díjazása:
I.   Kategória: Egy díjazott, Netto 30.000.-Ft./hó.
II.  Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.

Bírálati szempontok kategóriánként:

1. A 2011/2012 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

2. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos vagy megyei tanulmányi versenyeken elért eredmények prezentálása.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

3. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként kapott elismerés (oklevél, plakett, emlékérem, gyűrű). Középiskolások esetében – a fentiek mellett - államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

Értékelés:

Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.
 
- I. – II. Kategória/1.:
4,0    tanulmányi átlag                     5 pont,
4,2           -  „  -                                    6 pont,
4,4           -  „  -                                    7 pont,
4,6           -  „  -                                    8 pont,
4,8           -  „  -                                    9 pont,
5,0           -  „  -                                  10 pont,

a kerekítés szabályai szerint.

-  III. Kategória/1.:
4,5  tanulmányi átlag 5 pont,
4,6         -  „  -                6 pont,
4,7         -  „  -                7 pont,
4,8         -  „  -                8 pont,
4,9         -  „  -                9 pont,
5,0         -  „  -             10 pont,
a kerekítés szabályai szerint.

-   I. – II. Kategória/2.:
részvétel intézményi TDK versenyen                   2 pont,
intézményi TDK  I. helyezés, további                  2 pont,
részvétel az OTDK versenyen, további                2 pont,
OTDK I.-III. helyezés, további                             2 pont,
tanszéki demonstrátori közreműködés, további    2 pont.

-   III. Kategória/2.:
részvétel megyei tanulmányi versenyen                2 pont,
I.-III. helyezés         -  „  -,         további                2 pont,
részvétel országos   -  „  -,         további                2 pont,
V.-X. helyezés országos – „ -    további                 2 pont,
I.-V. helyezés országos   – „ -    további                 4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!        

-  I.-III. Kategória/3.:
intézményi elismerés, oklevél                                 2 pont,
intézményen kívüli oklevél                                     2 pont,
intézményi emlékérem, plakett, gyűrű                    4 pont,
intézményen kívüli emlékérem, plakett                  6 pont,
középislokások esetén:
alapfokú nyelvvizsga                                              1 pont,
középfokú nyelvvizsga                                           3 pont,
felsőfokú nyelvvizsga                                             5 pont.

Kizárás:

A 2011/2012 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. szeptember  10. 15 óra.
Módja: személyesen, Szikszó Város Önkormányzat polgármesteri hivatalában, dr. Ruttkai Tímea oktatási referensnél, az ügyfélfogadási idő szerint.
A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.
A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.
A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.
Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.

A pályázat kapcsolattartója Pohubi József, Szikszó Város pénzügyi bizottságának elnöke. Tel.: 06/30/971-59-25.”