Szikszó címer
 

Pályázati felhívás Agronómus munkakör betöltésére

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet agronómus munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

2012. szeptember 3. napjától határozatlan ideig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, napi 8 órában

Munkavégzés helye:

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök:

  • termesztendő növények kutatása, termesztési módok kidolgozása és alkalmazása;
  • a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata;
  • a növények tulajdonságainak vizsgálata,
  • állattenyésztéssel kapcsolatos tenyésztési eljárások kidolgozása és alkalmazása;
  • legelőterületek gazdaságos hasznosításának vizsgálata és erre vonatkozóan módszerek kidolgozása;
  • növénytermesztési és állattenyésztési szaktanácsadás és szakértői tevékenység ellátása (termésbecslés, agrotechnikai munkák, kárfelmérés stb.);
  • a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos gazdálkodás szervezése és irányítása, nyilvántartás vezetése a költségekről és a gazdálkodás eredményességéről;

Illetmények és juttatások:

Megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szikszói helyismerettel rendelkezik,
  • legalább 3 éves mezőgazdasági, ezen belül növénytermesztési és állattenyésztési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • részletes, fényképpel ellátott önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2012. szeptember 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28. 12:00h

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Ronyecz Róbert jegyző nyújt, a 46/596-444-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen dr. Ronyecz Róbert jegyző részére (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

Szikszó Város honlapja, Abaúj Televízió Képújság, Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.