Szikszó címer
 

Pályázati felhívás gazdasági vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház, Szikszó a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház, Szikszó gazdasági vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési, meghatározott ellenőrzési feladatok ellátása. Feladatait az intézményvezető irányítása mellett látja el, pénzügyi-gazdasági tekintetben annak helyettese.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).

  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liptákné Orosz Éva Intézményvezető nyújt, a 06-30-628-3594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Malom út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21.