Szikszó címer
 

Pályázati felhívás

Szikszói Kistérségi Többcélú Társaság

Pályázat tárgya: Orvosi Ügyeleti feladatok ellátása, mely a társult önkormányzatok működési, háziorvosi szolgálatokra terjed ki a Társulási Tanács 19/2013.(06.26.)Határozata alapján az alábbi településeken:

Szikszó, Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa,

Munkavégzés helye: Szikszó Orvosi Ügyelet (3800 Szikszó, Rákóczi F. u.67.)

Az ellátandó feladatok: A 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben meghatározottak alapján

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • igazolást, hogy rendelkezik felelősségbiztosítási szerződéssel

  • a vállalkozás cégkivonatát

  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ellátandó területre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkezik, vagy ha nem rendelkezik amennyiben nyer a pályázat, akkor a működési engedélyt kiváltja.

  • részletes szakmai programot, elképzeléseket és a szakmai elképzeléseket alátámasztó költségvetés a feladatellátásra vonatkozóan

  • adatvédelmi törvény alapján a pályázati anyag kezeléséről, az elbírálást követően a pályázati anyag a pályázónak visszaküldésre kerül.

  • A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs.

  • A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

  • Nyilatkozat a vállalt kaució mértékéről, melynek minimum mértéke 3 millió forint.

A feladatellátási szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy

mint Szolgáltató minden év március 31. napjáig beszámol a Társulási Tanácsnak az elvégzett éves munkájáról, melyet a Tanács minősít – döntve arról, hogy a Szolgáltató teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Társulási Tanács jogosult a szerződés 60 napos határidővel történő felmondására

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2 példányban zárt borítékban „Orvosi Ügyeleti Feladat ellátási pályázat” felirattal ellátva, Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás, cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. kell beküldeni, vagy személyesen kell a Társulási Tanács Elnökének Titkárságán benyújtani (Kálvin tér 1.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.

A pályázat elbírálását a Társulási Tanács végzi

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok beérkezését követő Társulási Tanácsülésen, de legkésőbb 2013. október 25-én.

A szerződéskötés várható időpontja: 2013. október 30-ig.

A feladatellátás kezdeti időpontja: 2014. január 1.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás

Füzesséri József- Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke (3800 Szikszó, Kálvin tér 1., Tel.:46/596-450)

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás hirdetőtáblája (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

Szikszó Város honlapja (www.szikszo.hu)