Szikszó címer
 

Tanulmányi ösztöndíjpályázat

Szikszó Város Önkormányzata,  pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet  a 2013/2014. tanévre, 10 hónapra

A felsőoktatás I. évfolyamán résztvevő, az előző félévben még középiskolai tanulmányi eredménnyel rendelkezők részére

A pályázat benyújtásának feltétele a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)

A pályázat díjazása:

Egy díjazott, nettó 15.000.-Ft./hó.

Bírálati szempontok:

1. A középiskolai bizonyítvány utolsó évi eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

2. Országos vagy megyei tanulmányi versenyeken elért eredmények prezentálása. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

3. A pályázó tanulmányi tevékenysége értékeléseként, elismeréseként kapott elismerés (oklevél, plakett, emlékérem, gyűrű). A fentiek mellett államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

Értékelés:

Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.

 

  • 4,5 tanulmányi átlag 5 pont,

4,6 - „ - 6 pont,

4,7 - „ - 7 pont,

4,8 - „ - 8 pont,

4,9 - „ - 9 pont,

5,0 - „ - 10 pont,

a kerekítés szabályai szerint.

 

részvétel megyei tanulmányi versenyen 2 pont,

I.-III. helyezés - „ -, további 2 pont,

részvétel országos - „ -, további 2 pont,

V.-X. helyezés országos – „ - további 2 pont,

I.-V. helyezés országos – „ - további 4 pont.

 

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!

 

intézményi elismerés 2 pont,

intézményen kívüli elismerés 4 pont,

 

alapfokú nyelvvizsga („C” típusú) 1 pont,

középfokú nyelvvizsga („C” típusú) 3 pont,

felsőfokú nyelvvizsga („C” típusú) 5 pont.

 

Kizárás:

A 2011/2012 és a 2012/2013 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 25. 12:00

Módja: személyesen, Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.

A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.

A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.

A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.

Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.