Szikszó címer
 

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata pályázatot ír ki bérbeadásra, a tulajdonában lévő költségalapú lakbérű bérlakásra a többszörösen módosított 2/1994. (I.27.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

Szikszó, Pázmány Péter tér 14.sz. T.T.6.a. alatti lakás 3 szobás, 1 nappali- étkezőkonyhás 1 fürdőszoba, wc, kamra, közlekedő helyiségekből álló 98,22 m2 alapterületű

1. A bérleti díj 494.- Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.

2. A bérbeadás 10 évre történik 2013. december 20. napjával

3. A bérleti díj az első hat hónapra a bérleti szerződés megkötésekor előre fizetendő.

A bérlakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét a bérbeadó önkormányzat vállalja a bérleti jogviszony megszűnésekor. Ennek fedezetéül a bérleti szerződés megkötésekor 6.400.-Ft/m2 összeget a bérlőnek letétbe kell helyeznie az önkormányzatnál, az összegnek a bérlakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez. A fel nem használt része a munkálatok elvégzése után visszajár a bérlő részére.

4. A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez, az a pályázó, aki - a 6 hónapi bérleti díj megfizetésén túl - további időtartamra vállalja előre a bérleti díj megfizetését.

5. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.

6. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. december 12. napja 12,00 óra

7. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

További információ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalában Peleskeyné Drótos Zsuzsa ügyintézőtől (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel: 46/596-444, fax 46/596-211) kérhető.