Szikszó címer
 

Pályázati felhívás - Családgondozó állás betöltésére

zikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő szolgálatnál családgondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,

-         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-         B kategóriás jogosítvány,

-         magyar állampolgár

-         18. életév betöltése

-         büntetlen előéletű

-         cselekvőképes

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,

-         a szikszói kistérség területén szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

-         a szikszói kistérséghez tartozó települések helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         szakmai önéletrajz

-         képesítést igazoló okiratok másolata

-         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-         a pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Péterné Lengyel Andrea nyújt, a 06 30 830 99 55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/5/2014 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

-         Elektronikus úton Pongrácz Péterné Lengyel Andrea részére a pongraczpeterne@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31.