Szikszó címer
 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Szikszó Város Önkormányzata pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2014/2015. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

  II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

  III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára. 

A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)

A pályázat díjazása:

  I.   Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.
  II.  Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
  III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.

Bírálati szempontok kategóriánként:

1. A 2013/2014 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.

2. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos vagy megyei tanulmányi versenyeken elért eredmények prezentálása.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

3. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként kapott elismerés (oklevél, plakett, emlékérem, gyűrű). Középiskolások esetében – a fentiek mellett - államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga.

A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.


Értékelés:

Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.
 
I. – II. Kategória/1.:      4,0    tanulmányi átlag                         5 pont,
                                      4,2           -  „  -                                    6 pont,
                                      4,4           -  „  -                                    7 pont,
                                      4,6           -  „  -                                    8 pont,
                                      4,8           -  „  -                                    9 pont,
                                      5,0           -  „  -                                  10 pont,
a kerekítés szabályai szerint.

III. Kategória/1.:    4,5  tanulmányi átlag                     5 pont,
                                4,6         -  „  -                                6 pont,
                                4,7         -  „  -                                7 pont,
                                4,8         -  „  -                                8 pont,
                                4,9         -  „  -                                9 pont,
                                5,0         -  „  -                              10 pont,
          a kerekítés szabályai szerint.

  I. – II. Kategória/2.:
        részvétel intézményi TDK versenyen                   2 pont,
        intézményi TDK  I. helyezés, további                  2 pont,
        részvétel az OTDK versenyen, további                2 pont,
        OTDK I.-III. helyezés, további                             2 pont,

  III. Kategória/2.:
        részvétel megyei tanulmányi versenyen                2 pont,
        I.-III. helyezés         -  „  -,         további                2 pont,
        részvétel országos   -  „  -,         további                2 pont,
       V.-X. helyezés országos – „ -    további                 2 pont,
       I.-V. helyezés országos   – „ -    további                 4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!        

I.-III. Kategória/3.:
       intézményi elismerés                                      2 pont,
       intézményen kívüli elismerés                                  4 pont,
Középislokások esetén:
       alapfokú nyelvvizsga                                              1 pont,
       középfokú nyelvvizsga                                           3 pont,
       felsőfokú nyelvvizsga                                             5 pont.

Kizárás:

A 2011/2012, a 2012/2013 és a 2013/2014 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 12. (szerda) 12:00

Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.

A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.

A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.

A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.

Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.