Szikszó címer
 

Álláspályázat - Iskolavédőnő

Szikszó Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szikszó Város Önkormányzata iskolavédőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából előreláthatólag 2021.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Bethlen G. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,
 • Kamarai tagság
 • Érvényes működési engedély
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év tapasztalat,
 • Önállóság, pontos, precíz munkavégzés
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartási kártya másolata
 • MESZK tagsági kártya másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szoboczki Andrea nyújt, a 46/596-449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/213-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: iskolavédőnő.
 • Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város honlapja - 2019. március 21.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.