Szikszó címer

Álláspályázat - városfejlesztési és marketing referens

A referens feladata, hogy Szikszó Város Önkormányzata Titkárságán – közvetlenül az alpolgármester irányítása mellett – segítse a városfejlesztési-gazdasági programok készítésével, a városmarketing-városkommunikációs tevékenységgel és a pályázati koordinációval kapcsolatos vezető döntés-előkészítési és szervezési tevékenységet, mindezekkel kapcsolatosan együttműködjön a belső intézményi, az önkormányzati hivatali és a külső szakmai partnerekkel, vállalkozásokkal, szervezetekkel.

Szikszó Város Önkormányzata

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

városfejlesztési és marketing referens

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A referens feladata, hogy Szikszó Város Önkormányzata Titkárságán – közvetlenül az alpolgármester irányítása mellett – segítse a városfejlesztési-gazdasági programok készítésével, a városmarketing-városkommunikációs tevékenységgel és a pályázati koordinációval kapcsolatos vezető döntés-előkészítési és szervezési tevékenységet, mindezekkel kapcsolatosan együttműködjön a belső intézményi, az önkormányzati hivatali és a külső szakmai partnerekkel, vállalkozásokkal, szervezetekkel.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közgazdasági, marketing vagy kommunkációs területen szerzett végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Marketing, kommunikáció, pályázati tevékenység terén szerzett szakmai   tapasztalat,
 • Önállóság, pontos, precíz munkavégzés
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés
 • Szikszói helyismeret
 • Jó nyelvtudás 

 

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Piskóti István alpolgármester nyújt, a 20/941-4687-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városfejlesztési és marketing referens
 • Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.