Szikszó címer
 

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályvezető munkakör betöltésére.
 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól - 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 16. sz. Pénzügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A pénzügyi osztályvezető feladata különösen a gazdálkodási, pénzügyi, adóügyi, számviteli feladatokat ellátó gazdasági apparátus irányítása, ellenőrzése. Az önkormányzati kincstár működésének irányítása, koordinálása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Pénzügyi Osztály
-Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség,
- önkormányzati gazdálkodás - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
- Közigazgatási szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miklós Béláné nyújt, a 46/596-444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önk. Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/85/2009, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Osztályvezető.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu