Szikszó címer
 

Pályázati felhívás Családgondozó munkakör betöltésére

Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat Családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az 1997. évi XXXI. törvény 39.§(2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, és a gyermekjóléti szolgálat szervezési szolgáltatásában és gondozási feladataiban való közreműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet II.rész alapellátásokban felsorolt képesítés. Képesítési előírás alól felmentés adható, ha a pályázónak a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése folyamatban van,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Iskolai végezettséget-, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna nyújt, a 46/596-317 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/2146/2009., valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.
vagy
- Személyesen: Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az Intézményvezető dönt 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.