Szikszó címer
 

Pályázati felhívás Dajka munkakör betöltésére

Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat Dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus segítő társaként a gyermekek gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, OKJ dajka szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget-, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna nyújt, a 46/596-317 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/2145/2009, valamint a munkakör megnevezését: Dajka.
- Személyesen: Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról az Intézményvezető dönt 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szikszo.hu honlapon szerezhet.