Szikszó címer
 

Pályázati felhívás Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Szikszó Város Önk. Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szikszó Város Önk. Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- 1. sz. melléklet, II. rész, 2.pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Banki-, és pénztári bizonylatok kontírozása, könyvelése; tárgyi eszköz nyilvántartás; beszámoló készítése, előirányzatok nyilvántartása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, pénzügyi szakirányú képesítés,
- önkormányzati gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget-, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miklós Béláné nyújt, a 46/596-444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önk. Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/104/2009., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
- Személyesen: Miklós Béláné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.