Szikszó címer
 

Városunk

Kert Múzeum

Városunk » Városnézés

KERT – MÚZEUM

3800 Szikszó, Temesvári út 54.

„Parasztgazdaságok elfelejtett eszközei”

MAGÁNGYŰJTEMÉNY

Megtekinthető: előre bejelentkezés alapján.

Telefon: (+36) 30 872 9367

A múzeum megtekintése díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Zsiga László

tulajdonos

00001.jpg
00002.jpg
00003.jpg
00004.jpg
00005.jpg
00006.jpg
00007.jpg
00008.jpg
00009.jpg

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ

Városunk » Intézmények

Cím: 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

Elérhetőség:

Tel: 46/ 780-051, 780-143

E-mail: szikszockozpont@gmail.com

Szolgáltatásaink:

  • Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás
  • Család- és Gyermekjóléti Központ
  • Biztos Kezdet Gyermekház 
  • Családsegítés
  • Házi segítségnyújtás
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Mező István karikaturista

Városunk » Érdekes szikszóiak

Születésem után (Dunapataj, 1951) a legmozgalmasabb év 1970 volt. Ekkor érettségiztem és még ebben az évben bevonultam katonának. Első rajzaimat a honvédségnél készítettem. Volt ötlet… Leszerelés után a jól jövedelmező pedagógusi pályát választottam (Selyeb – 1972), s szereztem földrajz – rajz szakos tanári diplomát. Negyven évig tanítottam két abaúji faluban, Selyeben, majd Homrogdon. Az utóbbi iskolában húsz évig igazgató is voltam. Szikszón építkeztünk, 1989 óta lakom a városban.

TURUL PROVINCIA Városüzemeltetési -és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Városunk » Intézmények

Társaság megnevezése: TURUL PROVINCIA Városüzemeltetési -és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar Máltai Szeretetszolgálat szikszói szervezete

Városunk » Intézmények

Címe: 3800 Szikszó, Kossuth út 5.
Kapcsolattartó: Suhajda József
Elérhetősége: 46/396-527, 30/503-8108

Kedves Szikszóiak és Szikszóról elszármazottak!

Városunk » Történet

Évek óta készülök Szikszó város történelmének újbóli megírására. Szikszó történelme a szép emlékű Ádám István tanár úr szerkesztésében, és részben az ő szerzősége mellett 1980-ban már megjelent. Az azóta eltelt 30 év változásai és az információs forradalom következtében igen sok új, akkor nem ismert, vagy nem publikálható adatot sikerült összegyűjtenem. A könyvem anyaga 1962, a szikszói járás megszüntetésének időpontjáig tekinti át részletesen, és azt követően 1989-ig vázlatosan a város történetét. A könyv anyaga elkészült, de a kiadása előtt az Önök segítségét is kérni szeretném. Ha a városunk történelmével kapcsolatos információik vannak, kérem osszák ezt meg velem. Ha általam eddig nem ismert adatról van szó, a forrás megjelölésével beépítem azt a könyvbe. Különösen érdekelnének a képanyagok (nem a régi képeslapok, azok megvannak!), amelyek városunkról készültek. Érdekelnének a a 20. század egykori Abaúj-Torna vármegyei, valamint a Szikszó járási, és Szikszó községi vezetők (főispán, alispán, főszolgabíró, községi bíró, járási, községi tanácselnök, vallási felekezetek papjai, stb.) képei, vagy bármely a könyvben felhasználható képanyag. A képeket a digitalizálás után természetesen visszaadom.

Dr. Farkas József biológus

Városunk » Érdekes szikszóiak

Biológus, a biológiai tudomány kandidátusa. 1951-ben született Szikszón. Általános és középiskolai tanulmányait itt végezte. Az ELTE TTK-n biológus diplomát szerzett 1975-ben. 1988-ig Szarvason dolgozott a Haltenyésztési Kutató Intézetben, a mikrobiális ökológia tárgykörében. A fenti témakörben mintegy 45 tudományos közleménye jelent meg. 1988-ban visszaköltözik Szikszóra, és a gyógyszeriparban dolgozik tovább. 1990 óta a helyi önkormányzat tagja. Egy ideig alpolgármester, a helyi környezetvédelmi bizottság elnöki tisztét több alkalommal is betölti. 1992 óta a Cserehát dombvidék flórájának feltárását végzi. Számos itt termő védett növény élőhelyét írta le.

Gergye Zoltán keramikus

Városunk » Érdekes szikszóiak

Második éve vagyok a Szikszói Művészeti Iskola óraadó tanára, a képzőművész szakos gyerekeket oktatom az agyagművesség, a kerámiakészítés, a fazekasság "rejtelmeire". E mellett még én vezetem a Művelődési Központ Színjátszó Csoportját, ahol a színházművészet, a színészet még titokzatosabb "rejtelmeivel" ismerkednek az idejáró fiatalok.

Horváth Mária üvegfestő

Városunk » Érdekes szikszóiak

1974-ben születtem Szikszón. Tanulmányaimat itt, majd Miskolcon folytattam. 1996-ban végezetem Nyíregyházán biológia-rajz szakos tanárként. Jelenleg a Magyar Iparművészeti Főiskola posztgraduális képzésének végzős hallgatója vagyok.

Mazúr József fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak

Szikszón születtem 1959. május 28-án. Szüleim Mazúr László és Leskó Mária. Általános iskolai tanulmányaimat is Szikszón végeztem, majd az egykori Zalka Máté (ma Andrássy Gyula) Műszaki Szakközépiskolába jártam. Itt szereztem érettségi bizonyítványt 1977-ben.

Pásztor Márta festő és fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak

1967. október 18-án születtem Miskolcon. Lehetőségek hiányában csak magánúton, kerülővel kerültem a képzőművészet vonzásába. Sokat köszönhetek mesteremnek, Krupiczer Antal szobrászművésznek.

Urbán Tibor festő

Városunk » Érdekes szikszóiak

Urbán Tibor 1960-ban született egy Abaúj megyei kisközségben Léhen. Iskoláit szülőfalujában, Kázsmárkon, Szikszón és Budapesten végezte. 1981-től családjával Szikszón él. A Miskolci Galéria grafikus-kiállításrendezője. 1999-től az Új Holnap művészeti, irodalmi, társadalmi folyóirat képszerkesztője. Több műfajban, különböző technikákkal dolgozik. Festmények, grafikák, elektrografikák, képversek, művészkönyvek, tárgyak, mail art munkák és installációk alkotója.

Bethánia Óvoda

Városunk » Intézmények

Képzési, szervezési sajátosságok: Településünk sajátságaiból adódóan a népi kultúra ápolását, a hagyományok őrzését és átadását tartjuk feladatunknak a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Bölcs Bagoly Városi Könyvtár

Városunk » Intézmények

Tisztelt Olvasóink!

A szikszói Városi Könyvtár hagyományosan több ezer ismeretterjesztő és szépirodalmi kötettel, valamint 100 féle folyóirattal áll az Önök rendelkezésére. (itt jegyezzük meg, hogy nagy szótáraink is vannak, de tetemes árukra való tekintettel, csak
olvasótermi használatra adhatjuk ki.)

II. Rákóczi Ferenc Kórház

Városunk » Intézmények

A Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 1929-31. között épült. Kezdetben gondozóház volt, majd közkórházként működött 60 ággyal, ami fokozatosan bővült 80, később 110 ágyra, ahol sebészeti, belgyógyászati, szülészet-nőgyógyászati betegeket látott el. A kórház már alapításakor a II. Rákóczi Ferenc nevet viselte.

Karolai Oktatóközpont

Városunk » Intézmények

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1998. április 3-án kelt határozatával az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre közalapítványt hozott létre. A "Karolai" Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el. Az alapítvány célja olyan közfeladat folyamatos ellátása, amelyről törvény felhatalmazása, ill. az önkormányzat döntése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Magyar-hegyi Borok Háza

Városunk » Intézmények


A Magyar-hegyi Borok Háza a szikszón újjáéledő borászatnak biztosít szakmai központot, helyet adva - a tárgyi emlékeket bemutató kiállítás mellett-a vincellérképzésnek is.