Szikszó címer

Érdekes szikszóiak

Mező István karikaturista

Városunk » Érdekes szikszóiak

Születésem után (Dunapataj, 1951) a legmozgalmasabb év 1970 volt. Ekkor érettségiztem és még ebben az évben bevonultam katonának. Első rajzaimat a honvédségnél készítettem. Volt ötlet… Leszerelés után a jól jövedelmező pedagógusi pályát választottam (Selyeb – 1972), s szereztem földrajz – rajz szakos tanári diplomát. Negyven évig tanítottam két abaúji faluban, Selyeben, majd Homrogdon. Az utóbbi iskolában húsz évig igazgató is voltam. Szikszón építkeztünk, 1989 óta lakom a városban.

Dr. Farkas József biológus

Városunk » Érdekes szikszóiak

Biológus, a biológiai tudomány kandidátusa. 1951-ben született Szikszón. Általános és középiskolai tanulmányait itt végezte. Az ELTE TTK-n biológus diplomát szerzett 1975-ben. 1988-ig Szarvason dolgozott a Haltenyésztési Kutató Intézetben, a mikrobiális ökológia tárgykörében. A fenti témakörben mintegy 45 tudományos közleménye jelent meg. 1988-ban visszaköltözik Szikszóra, és a gyógyszeriparban dolgozik tovább. 1990 óta a helyi önkormányzat tagja. Egy ideig alpolgármester, a helyi környezetvédelmi bizottság elnöki tisztét több alkalommal is betölti. 1992 óta a Cserehát dombvidék flórájának feltárását végzi. Számos itt termő védett növény élőhelyét írta le.

Gergye Zoltán keramikus

Városunk » Érdekes szikszóiak

Második éve vagyok a Szikszói Művészeti Iskola óraadó tanára, a képzőművész szakos gyerekeket oktatom az agyagművesség, a kerámiakészítés, a fazekasság "rejtelmeire". E mellett még én vezetem a Művelődési Központ Színjátszó Csoportját, ahol a színházművészet, a színészet még titokzatosabb "rejtelmeivel" ismerkednek az idejáró fiatalok.

Horváth Mária üvegfestő

Városunk » Érdekes szikszóiak

1974-ben születtem Szikszón. Tanulmányaimat itt, majd Miskolcon folytattam. 1996-ban végezetem Nyíregyházán biológia-rajz szakos tanárként. Jelenleg a Magyar Iparművészeti Főiskola posztgraduális képzésének végzős hallgatója vagyok.

Mazúr József fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak

Szikszón születtem 1959. május 28-án. Szüleim Mazúr László és Leskó Mária. Általános iskolai tanulmányaimat is Szikszón végeztem, majd az egykori Zalka Máté (ma Andrássy Gyula) Műszaki Szakközépiskolába jártam. Itt szereztem érettségi bizonyítványt 1977-ben.

Pásztor Márta festő és fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak

1967. október 18-án születtem Miskolcon. Lehetőségek hiányában csak magánúton, kerülővel kerültem a képzőművészet vonzásába. Sokat köszönhetek mesteremnek, Krupiczer Antal szobrászművésznek.

Urbán Tibor festő

Városunk » Érdekes szikszóiak

Urbán Tibor 1960-ban született egy Abaúj megyei kisközségben Léhen. Iskoláit szülőfalujában, Kázsmárkon, Szikszón és Budapesten végezte. 1981-től családjával Szikszón él. A Miskolci Galéria grafikus-kiállításrendezője. 1999-től az Új Holnap művészeti, irodalmi, társadalmi folyóirat képszerkesztője. Több műfajban, különböző technikákkal dolgozik. Festmények, grafikák, elektrografikák, képversek, művészkönyvek, tárgyak, mail art munkák és installációk alkotója.