Szikszó címer
 

Meszesi Tangazdaság

A falu, Meszes, ahol a tájházunk megtalálható, már a honfoglalás előtti is lakott, minden bizonnyal nagy jelentőségú hely volt.

Erről tanúskodnak a bronzkori leletek, a földvár, de maga az a tény is, hogy mint folyam melletti település, az átkelőhely szerepét is betöltötte. Középkori iratok Borsod megye jelentősebb, híddal rendelkező települései között emlegetik.

Meszes szerkezetét tekintve a szabályos szalagtelkes falvak mintáját követi. Azon falvak csoportjába tartozik, ahol a patak nem a falun keresztül, hanem a falu alatt folyik el. A falu határának nagy részét erdő borította, azonban a szántó és a rét nyerése csak erdőirtással történhetett.
Egy 1333 - as oklevél Erzsébet királyné falujának említi - VILLA REGINALIS -.

Az 1898 - ban épült szabadkéményes hagyományos négyes osztású parasztházat 2002-ben vásárolta meg az alapítványunk abból a célból, hogy a Rakacai tó partján lévő Karola majorban már működő gyermeküdülést és környezetvédelmi oktatást szolgáló programunkat bővíteni kívánjuk az oktatási, nevelési célokat tovább erősítendő, a hagyományos parasztgazdaság bemutatásán keresztül.

A gazdasági épületek a hídlásos disznóól, az istálló, a keresztirányú áthajtós csűr megsemmisültek, ezért azokat egy TFC-s pályázat segítségével a korabeli állapotoknak megfelelően, újjáépítettük, a parasztház egy részét teljesen, másik részét részben felújítottuk.

A 19. század 50 - es éveitől kezdtek megjelenni a parasztházak homlokzatán a reprezentációs igényű szerkezeti díszítő megoldások, ennek szép példája a meszesi tájházunk, melynek utcai homlokzatát a felfalazott oromzaton a Kossuth címer díszíti, az oromzat tetősíkkal érintkező élei erősen hangsúlyozott tagolt párkánnyal zártak.

A két oromzati szellőzőnyílás között az építési év dátuma olvasható. A felújítás során az utcai homlokzat díszítő elemei megőrzésre kerültek.

A korábban különbejáratú kamrában került kialakításra egy WC, zuhanyzó, és konyha, melyet egy utólagos nyílás kialakításával az utóházhoz kapcsoltunk. Ez az alaprajzi kialakítás lehetőséget adott a lakóépület mai igényeknek megfelelő használatára úgy, hogy a népi építészet ma már eltűnőben lévő értékei a szabadkéményes pitvar és a hármas osztatú tagolás nem sérült.

Az előházban, utóházban hajópadló, a pitvarban, konyhában és vizes helyiségekben téglaburkolat készült.

A nyílászárók a felújítás után újra beépítésre kerültek, a faszerkezetek sötétbarna diópáccal lettek kezelve. Az új simított, glettelt külső és belső vakolat fehér meszelést kapott.

Az istálló úgy került kialakításra, hogy két ló, két szarvasmarha és egy szamár elférjen benne. Jelenleg két ló és két szarvasmarha osztozik a helyen. A boxok előtti közlekedő két végében egy öltöző és zuhanyzófülke és egy kézi raktár került kialakításra az itt dolgozó állatgondozó és a kézi szerszámok részére.

Az elmúlt évben elkészült a csűr, elsősorban a takarmány tárolására. Nyáron saját erőből felépítettük a disznóólat és a tyúkólat. Ezután megtörtént az állatállomány bővítése is vásároltunk a két szarvasmarha és az egy ló mellé egy kis pónit, három mangalica malacot és természetesen apróállatokat. pulykákat, gyöngytyúkokat, néma, törpe kacsákat, libákat.

Lehetőségeinkhez képest még szeretnénk tovább fejleszteni a tájházunkat.

2006. áprilisától újra 10 héten keresztül igénybe vették a szikszói iskolás gyerekek a karolai üdülőnket és ilyenkor minden héten egyszer - kétszer ellátogatnak a meszesi tájházunkba, ahol lehetőségük van az állatokkal barátkozni, simogatni, etetni őket, lovagolni. Tavaszra elkészült az udvar végében, a patak mellett a lovak részére egy kifutó, az udvar feltöltése folyamatban van, a mangalicák részére szintén egy kifutó épült.

Bízunk benne, hogy a munkánk, törekvésünk nem hiábavaló, boldogan jönnek ide a gyerekek, nagyon sok minden újat látnak, tapasztalnak, megismerkednek a falusi élet szépségeivel, nehézségeivel, a természet kiszámíthatatlanságával, hiszen mi is megtapasztaltuk már, hogy egy hirtelen jött eső a takarmánybegyűjtés, szárítás ideje alatt mennyi bosszúságot okoz, és még sorolhatnám a példákat.

További célunk az, hogy a tájházat a turisták számára is látogathatóvá tegyük, vagyis tájházszerűen a belső tér korhű kialakítása a célunk.

Hagyományos konyhai szerkezetet, hagyományos konyhai tárgyak gyűjteményét szeretnénk kialakítani - főleg agyagedényeket, a főzéshez gönczi fazekat és lábast szeretnénk beszerezni.

A pitvar boltíves falát regéci, telkibányai, hollóházi tányérokkal díszítenénk.

Az előházat, melyet most szeretnénk felújítani, egy tisztító meszeléssel kell újrameszelni, a hajópadlót újra kell rakni, az előtérben egy wc, tusolót szeretnénk kialakítani.

Az előházat a korabeli bútorokkal kívánjuk berendezni. Ágy, szekrény, székek, komód, falitükör, karosláda, esetleg kemence, illetve függő petróleumlámpa. Ezek a bútorok és eszközök a korabeli táj jellegzetes bútorai és eszközei.

Ez a tanyagazdaság, múzeumi jellegű szoba kialakítása azért is nagyon fontos, mert a faluban, illetve a környéken falusi turizmussal, lovagoltatással, tanyagazdaság bemutatásával senki nem foglalkozik, és mindez lassan elfelejtődik az emberek által. Pedig ugyanúgy a történelmünk, őseink életének egy része, ezért vállaltam fel én, illetve az alapítványunk, hogy legalább egy darabot ebből próbálunk megőrizni, és bemutatni.

Az alapítvány tanyagazdaságában egy házaspár dolgozik, akik amikor az alapítvány foglalkoztatásába kerültek, szakoktatásban részesültek, így ők látják el a mindennapi feladatokat, és az állatok etetését. Az épület egy részében kialakítottunk részükre egy gondnoki lakást.

Az alapítvány főbb adatai:
Alapítása 1998.06.20.
Kiemelten közhasznú
Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Fő célja: megszervezni a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola általános és középiskolás korú diákjai tanterv szerinti környezet és természetvédelmi oktatását, nevelését, illetve egy minta tangazdaság létrehozása, fenntartása.