Szikszó címer
 

Karolai Oktatóközpont

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1998. április 3-án kelt határozatával az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre közalapítványt hozott létre. A "Karolai" Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el. Az alapítvány célja olyan közfeladat folyamatos ellátása, amelyről törvény felhatalmazása, ill. az önkormányzat döntése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Konkrét célja az, hogy a szalonnai 2023. helyrajzi szám alatti ingatlanon, a Környezetvédelmi és Ökológiai Oktató Központ működtetése keretében megszervezi a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola általános és középiskolás korú diákjai - tanterv szerinti - környezet-, és természetvédelmi oktatását. A tanterv szerinti környezetvédelmi oktatás tavasszal (április elejétől a tanév végéig) és ősszel (szeptember - október - november hónapokban) 10-10 héten keresztül valósul meg ún. erdei iskola keretein belül.

Az alapítvány a környezet-, és természetvédelmi oktatáson kívül céljainak megvalósítása érdekében végzett vállalkozási, szolgáltatási tevékenységeket is folytat.

1. Külső szervezetek (gazdálkodó szervek, intézmények, stb.) és magánszemélyek részére ellenszolgáltatás ellenében végzett környezet-, és természetvédelmi továbbképzés, felnőtt és egyéb oktatás
2. Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás
3. Kempingszolgáltatás
4. Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
5. Munkahelyi étkeztetés
6. Közétkeztetés
7. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8. Rendezvényszervezés


Várjuk kedves vendégeinket!

Hol van Karola?

A "Karolai" Környezet-, Természetvédelmi és Ökológiai Oktató Központ a Rakaca víztározó északi partján található, az Aggteleki Nemzeti Park és a leendő Csereháti Tájvédelmi Körzet határán helyezkedik el, Szalonna és Meszes települések között, Szalonnától 4 km míg Meszes községtől 2 km távolságra. De a világörökség részét képező Aggtelek is csak 30 km távolságra van, Jósvafő pedig 24 km-re található. Az Oktató Központot a Rakacai tótól egy műút választja el.

Milyen a környezetünk?

Déli irányból a Rakaca víztározó határolja a létesítményt. Az 1960-as években épült völgyzárógátas víztározó tó a vízi élet tanulmányozásának lehetőségét rejti és a mesterséges tavak több jellemző hiányosságát tanulmányozhatjuk rajta. Fürdésre és horgászatra is alkalmas a tó, fürdésre mintegy 300 méter távolságban van lehetőség.
Az Oktató Központtól keletre " Meszes község irányába " egy üdülőtelep határolja. Nyugati szélén egy kis erecske bokorfüzes, mocsaras vízmosása található. Észak felől ma már kevéssé művelt almás ültetvény határolja birtokunkat, egyébként északi irányban mezei utakon pár perces sétával ősgyepek és erdők érhetők el. Ilyen ősgyep borítja a Jóna hegyet, melynek meredek déli lejtőjén legalább egy tucat ritka, védett növény díszlik. Ezek tavasszal és kora nyáron virítanak. Kiemelkedő ritkaság a magyar nőszirom, de a száraz gyepek más jellemző növényei is megtalálhatók itt, mint fehér zanót, tavaszi hérics, leánykökörcsin, piros kigyószisz, sárga és borzas len, nagy pacsirtafű, hegyi árvalányhaj, Szent László tárnics, nagy ezerjófű és számos más színpompás, de nem védett növény. Északi irányba érhetőek el a közeli cseres, tölgyes erdőfoltok és ültetett erdei fenyvesek, valamint akácos foltok.

SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK,
sétával elérhető látnivalók

1. Tóparti séta fürdőzéssel. Az Oktató Központ kapujánál az országúton forduljunk keleti irányba. Az utat követve a tópart növényzetét, annak zonalitását láthatjuk. Rámehetünk az újonnan készült gátra, amely mögé a fölös iszapot kotorták ki a tóból. Fürdési lehetőség az Oktató Központtól pár száz méteres távolságra van.

2. Séta a Jóna hegyre. Kövessük az 1. séta vonalát az üdülőtelep végéig. Ha nem akarunk csak az országúton sétálni, akkor az Oktató Központhátsó kirájatától vezető ösvényről az üdülősor első utcáján is eljuthatunk az igen meredek, gyepes domboldalig, melyre az országútról szekérút vezet fel. Erről letérve, a gyepet alig járt ösvényeken fedezhetjük fel.

3. Erdőfoltok. Menjünk el a Jóna hegyig. Az itt felvezető földúton másszuk meg a dombot. Először gyepek, majd nyugatról akácos, cseres tölgyes és erdei fenyves erdőfoltok kisérnek a dombtetőig. A rakacaira víztározóra több pontról szép kilátás nyílik.

Túrával elérhető látnivalók

A tó túlsó, déli oldalán a Nagy Somos hegy oldalát összefüggő cseres és gyertyános tölgyesek borítják. Található itt egy működő kőbánya is. Északnyugatra néhány kilométer távolságra a Szalonnai kaszt hegyvidék 500 méter feletti csúcsai magasodnak. A hegyeket zárt erdőtakaró fedi. A Jóna hegy északi lejtőit erdőfoltokkal, cserjésekkel tarkított gyep fedi. A völgyben folyó Barakonyi patakot lápfoltok, füzesek kisérik. Az országos kék túra vonala a közelben fut.

Túralehetőségek

1. Tó körüli túra. Induljunk el keleti irányba az Oktató Központtól, egészen Meszes községig gyalogolhatunk " tóparti letérőkkel. A falu előtt emberi fogyasztásra is alkalmas artézi kút található. Megnézhetjük az új iszapfogó gátat is, amely keresztezi a tavat a Rakaca patak befolyása előtt. A falut elérve a hídon áthaladva jobbra, a kőbányába vezető murvás útra térjünk, majd ez is elhagyva a vízparti ösvényen folytassuk a túrát. Tanulmányozzuk a kőbánya ökológiai hatásait, a vízpart és az erdők élő közösségeit. A tó túlsó végén a völgyzáró gáton sétálva, annak szerepét is jól láthatjuk. Az országúton haladva érünk vissza az oktató bázisra. Kitérő lehet Meszes falu túlsó végére tett, ahol a templomdombon védett geológiai feltárást nézhetünk meg. A túra kb. 10 km hosszú.

2. Túra Rakacaszendre. (hossza kb. 5 km). Kapaszkodjunk fel a már ismertetett módon a Jóna hegyre. A kék kereszt jelzést kövessük, amely az országútról indul. A Barakonyi patakon átkelve, a földutat követve rövid kaptató után elérjük a faluba bevezető országos kéktúra vonalát. Nézzük meg az Árpád kori református templomot. Busszal ,vagy a fenti túra vonalán visszafelé haladva térjünk vissza az oktató központba

3. Túra a Martonyi kolostorhoz. (6-7 km). Az Oktató Központtól a műúton forduljunk nyugati irányba. A Martonyi elágazásnál forduljunk jobbra a község felé. A községből a zöld turistajelzés vezet a kolostorig erdős, hegyvidéki környezetben.

4. Túra Tornabarakonyba. (hossza kb. 8 km). Kapaszkodjunk fel a Jóna hegy gerincére és már látható is bal kéz felől egy kis falu: Tornabarakony. A tetőn vezető erdei utakon, erdős, gyepes terepen, vagy a Barakonyi patak völgyébe ereszkedve bokorfüzes, láprétekkel kísért úton juthatunk a faluba, ahol a görögkatolikus templom ikonfalát érdemes megnézni

5. Görögbérci túra. (hossza kb. 9 km). Sétáljunk el az országúton Szalonna község irányába a tó völgyzárógátjáig. A gáton kezdődik a piros csík turistajelzés. Ezt követve a Nagy Somos hegyen át erdős, majd gyepes terepen juthatunk el Galvács községig, ahonnan a jelzés műúton halad keleti irányba, a Görög bércig. Az útról letérve kapaszkodjunk fel a gyepes domboldalra. Tiszta időben gyönyörű kilátás nyílik a Rakaca víztározó keleti felére, a táj bal szélén az oktató központ épülete is jól látszik. Jobbra a Rakaca patak szurdokvölgyében gyönyörködhetünk. A hátteret a Tornai dombság adja, de jól látszik a közeli Kárpátok - Szepes "Gömöri érchegység" hatalmas hegyvonulata is. A látványt a szlovákiai Szádellői völgy óriási fehér sziklafalának látványa koronázza. A gyepekben tavasszal az agárkosbor is nő. A piros turistajelzés a csereháti körtúra vonala.

AUTÓS, BUSZOS, KERÉKPÁROS TÚRALEHETŐSÉGEK

1. Jósvafő, Aggtelek
Az oktató központból az Aggteleki Nemzeti Park bármely része 30 kilométeren belül elérhető.

2. Rakaca völgyi lápréek (14 km)
Áprilisban a kockás kotuliliom, május végétől a kígyógyökerű keserűfű látható Rakaca községtől mintegy 3 kilométerre keletre, a Janka patakot kisérő lápréten, a műút szomszédságában. A megközelítés a Rakaca patak varázslatosan szép szurdokvölgyében vezető műúton lehetséges, Meszes, Rakacaszend és Rakaca favakon át.

3. Sas patak völgye, Szent János kő (24 km)
Rakaca községtől mintegy 8 kilométerre műúton érhető el a Sas patak völgye. Az út a patakot Tornaszentjakab község előtt keresztezi. A patak a hídtól keleti irányban széles völgyteknőben kanyarog. Érdekessége, hogy részben szabályozatlan vonalát kilométereken át láprétek kísérik. Ezeken a kockás kotuliliom és a kígyógyökerű keserűfű nagy tömegben nő. A patakparti gémeskút mellett gyapjúsás látható. Nyár végén a kenyérbél cickafark és a kornistárnics is megjelenik a mindig színpompás, igen látványos lápréteken.

Szent János követ a műúton tovább haladva, a becskeházai elágazás után, jobb kézre érjük el. ha a szurdok utolsó sziklájára felmászunk, számos más védett növény társaságában a tornai vértővel is találkozhatunk. Nem őshonos ezen a sziklán, valaki tudatosan ültette ide, a közeli Alsóhegyről, Tornanádaska határából.

4. Szikszói városnézés
A Közalapítvány szikszói székhelye a szalonnai Oktató Központjától 55 km-re található. A 6300 fős kisvárosban az Árpád kori református templom, az újonnan épült római katolikus templom, a Városi Uszoda és a Magyar hegyi Borok Háza a fő látványosság. Autóval közlekedők számára ajánljuk a Krasznokvajda - Rakaca útvonalat át a Csereháton. Álljanak meg az útba eső Szanticskán, megéri!

Mit nyújt az Oktató Központ?

A Környezetvédelmi és Ökológiai Oktató Központ egy hektáros park közepén fekszik. Az udvaron lehetőség van sátorozásra és a gépkocsik parkolására. A panorámás telekről szép kilátás nyílik a tóra és a Szalonna karszt hegyeire is.
Az épület két részből áll. A régi épületszárny négyzet alakú, a szálló rész szobáit és az étkezőt foglalja magába. A fürdőszobás szobákban az emeletes ágyakon 30 diák, vagy bakancsos turista elhelyezésére van lehetőség. Igény esetén a konyhában főzési lehetőség van.

A külön bejáratú új épületszárny földszintjén 30 személyes oktató terem van. Davetítő, írásvetítő és vízvizsgáló minilabor vehető itt igénybe. Rendelkezésre áll még egy levegő mikroorganizmus szám számlálására alkalmas készülék is. Az új épület tetőterében három, minden igényt kielégítő kétágyas apartman szoba áll a kisérő tanárok, vagy az igényesebb szállóvendégek rendelkezésére.

Az épület egyedi kiképzése szabadtéri oktató udvar kialakítását is lehetővé tette. Ennek használatát kedvező időjárás esetén ajánljuk vendégeink figyelmébe. Az új épület földszintjén nagyméretű vizesblokk áll a sátorozó vendégeink rendelkezésére.

Oktató Központunkat ajánljuk:

- természetiskolai programok kivitelezésére, saját oktatókkal vagy általunk szervezett programokkal,
- iskolai kirándulások, nyári táborozások megrendezésére,
- egyetemista, főiskolás csoportok terepgyakorlataira,
- konferenciák, munkaértekezletek rendezésére,
- szakirányú posztgraduális oktatási programok rendezésére,
- művészeti táborok lebonyolítására,
- horgászoknak, vadászoknak, turistáknak, kempingezőknek,
- gyermekek csereüdültetésére, főleg az ország távolabbi részeiből,
- a téli sportok - szánkózás, korcsolyázás, síelés kedvelőinek
- egyszerűen a természetet kedvelőknek és a pihenni vágyóknak.

Érdeklődni lehet: karola@szikszo.hu