Szikszó címer
 

Bethánia Óvoda

Képzési, szervezési sajátosságok: Településünk sajátságaiból adódóan a népi kultúra ápolását, a hagyományok őrzését és átadását tartjuk feladatunknak a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Felvételi követelmények: Bármely család gyermeke felvételt nyerhet felekezetre való tekintet nélkül, ha nevelési elképzeléseinkkel a szüleik azonosulni tudnak. Igy a nevelés területén partnerek tudnak lenni.

Pedagógiai hitvallás: Célunk az óvodás gyermek személyiségének kibontakoztatása, sokoldalú harmónikus fejlesztése. "Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek." A keresztény családi nevelés folytatásaként feladatunk a keresztény értékek erősítése. Fontos tényező nevelésünkben az érzelmi biztonság, a derűs, oldott légkör, jó közérzet, nyugalom, érzelmi kiegyensúlyozottság. Nevelésünket igyekszünk arra irányítani, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által megtanuljon kapni, adni és másokkal törődni.

3800 Szikszó, Hunyadi J. út 4-6.
Telefon: 46/596-339.
Fax: 46/596-340.
Vezető: ifj. Kereki Józsefné
Fenntartó: Szociális Missziótársulat
Alapítás éve: 1995
Tipus: Óvoda (Koedukált)
Nevelőtestület összetétele:
szerzetes-óvodapedagógus: -
világi óvodapedagógus: 5
Óvodai csoportlétszám: 3 csoport, 25-26 gyermek
Idegen nyelv tanítása: -