Szikszó címer
 

1848-as szikszói ütközet

1848 telén a Schlick vezette osztrák seregek fölényben voltak a magyar honvédséggel szemben, ezért nagyon nehéz volt megállítani az előrenyomulásukat.

December 6-án bevonultak Kassára, majd a Galíciából érkezett segélycsapatokkal egyesülve, Schultz tábornok vezetése alatt december 26-án megindultak dél felé. A magyar honvédeket Mészáros Lázár hadügyminiszter vezette. A balszárny - 7 század és egy hatlövegű üteg - Rembovszky őrnagy vezetése alatt a Frank-hegyen foglalt állást. Középen Pulszky csapatai helyezkedtek el, míg a Bársonyos partján táborozó jobbszárnyat Bobory őrnagy vezette.

Két teljes napig tartott a kemény ütközet, végül december 29-én Schultz elrendelte a visszavonulást. Ezzel sikerült megállítani az osztrákok északi előrenyomulását, és bár később az üldöző csapatok Kassánál vereséget szenvedtek, a csata jelentősége így is óriási.