Szikszó címer
 

Vécsey Tamás /1839-1912/

Szikszói születésű, nemzetközi hírű jogtudós, történész. Szikszón kezdte meg tanulmányait, és egészen 1852-ig itt is tanult, de a nagy tűz a gimnázium épületét sem kímélte, így ekkor átiratkozott a miskolci gimnáziumba, majd a nagyhírű eperjesi középiskolába.

Miután elvégezte a pesti egyetem jogi karát, az Eötvös családhoz került házitanítónak, ahol Eötvös Lóránd tanítója lett. 1864-ben Eperjesre hívják tanítani, ahol elméleti tantárgyakat és római jogot ad elő.

1870-ben, a Tisza-párt színeiben parlamenti képviselőnek választják, 1874-től pedig a pesti egyetemen tanít. Többször választják meg a jogi kar dékánjának, 1901-től pedig ő lesz. az egyetem rektora.

1881-től az Akadémia levelező, majd 89-től rendes tagja, 1906 után több külföldi akadémia is tiszteletbeli tagjának választja. Alapító tagja és többször alelnöke a Magyar Jogászegyletnek, s Történelmi Társulatban igazgató választmányi tagságot tölt be.

Tanulmányaiban a római jognak a modern jogtudományban betöltött fontos szerepét hangsúlyozza (Római jogtan, A római jog külső története és institútíói). Történeti kutatásaiban elsősorban a római birodalom és Pannónia kapcsolatát vizsgálta. Akadémiai székfoglalóját az Árpád-kori jogi oktatásról tartotta.