Szikszó címer
 

Turkolly Sámuel /1691-?/

Szikszón született és itt is végezte el az elemi iskolát, majd 1703-ban a sárospataki református kollégiumba iratkozott be. Amikor 1709-ben befejezte tanulmányait azonnal csatlakozott a kurucokhoz, de a szatmári béke megkötése után elhagyta az országot és Moszkvába ment. Találkozott Nagy Péter cárral, és megtanult oroszul. Belépett az orosz hadseregbe, ahol igen gyorsan emelkedett a ranglétrán.

Bejárta egész Oroszországot, érdekes megfigyeléseit levélben tudatta a pataki kollégium professzoraival. Az 1726-ban Asztrahánból, a Kászpi-tenger partjáról írott levelében arról ad hírt, hogy a környéken talált egy Magyar nevű nagyvárost, és annak ellenére, hogy ott már senki sem beszélt magyarul, több jel is arra utal, hogy magyarok élhettek azon a tájon.

Levelét Patakon több példányban is lemásolták, így az hamar bejárhatta az egész országot, az eredeti példány viszont a múlt század végén elveszett a sárospataki levéltárból. Megfigyelései új lendületet adtak az őshazakutatásnak, és levele új irányba terelte a kutatók érdeklődését.