Szikszó címer
 

Szikszai Fabricius Balázs /1530-1576/

Szikszón született, iskoláit is itt végezte, majd Sárospatakon, Kassán és Bártfán tanult. Az egyetemet Wittembergben végezte el, az ott tanuló magyar diákok seniorrá választották.

Már 30 évesen a pataki iskola igazgatója lesz, majd, miután Perényi Gábor az összes református lelkészt elűzi birtokairól, Kolozsvárra kerül, ahol szintén iskolaigazgató lesz. Itt ismerkedik meg Heltai Gáspárral, illetve az unitárius hit magyarországi hirdetőjével, Dávid Ferenccel. De nemsokára Kolozsvárt is kénytelen elhagyni, ugyanis Dáviddal súlyos hitbeli vitába keveredik, így Patakra tér vissza, és ott is hal meg.

Kitűnő tanító volt, jegyzeteit tanítványai örökítették egymásra, később könyv formában is kiadták. Latin-magyar szótárát, a híres Szójegyzéket 1590-ben Pesthy Gáspár adta ki először, de 1906-ban a Magyar Tudományos Akadémia is megjelentette.

A szótár jelentősége abban áll, hogy ez volt az első olyan szógyűjtemény, amelyben a magyar vonatkozású szócikkek voltak többségben. Korábban ugyanis csak német-latin szótárak fordításai voltak elérhetőek, amelyekben német városok, növények, földrajzi helyek latin megnevezései szerepeltek, és nem a magyarországiaké.

Különösen gazdag a Szójegyzék botanikai része, amely több mint 600 Magyarországon honos növény latin megfelelőjét tartalmazza. De szép számmal találhatók benne szűlészeti eszközök, kertészeti szakkifejezések, amelyek a középkori magyar keltkultúra feltérképezéséhez is sok segítséget nyújtanak.